20-10-2018 04:27:23

Generalforsamling IDA Vest - Vind en IPAD3!

Arrangør: IDA Vestjylland

DELTAG I REGION VEST' GENERALFORSAMLING OG VIND EN IPAD3!
Blandt alle som deltager generalforsamlingen trækkes der lod om en IPAD3. Lodtrækning foretages efter punkt 10. Eventuelt.

Mødested Generalforsamling: Innovatorium Herning, Birk Centerpark 40, 2. sal Lokale A236, 7400 Herning
Spisning i kantinen på Innovatorium, herefter generaforsamling på 2. sal i lokale A236.

Program:
Kl. 18.00 Middag - Gule Ærter eller Wienerschnitzel + pandekager med is og solbærrom
Kl. 19.30 Generalforsamling

Dagsorden
1.  Valg af dirigent
2.  Forelæggelse af IDA Vestjyllands årsberetning
   - 2a Forelæggelse af IDA Vestjyllands regnskab til godkendelse
3.  Orientering om budget og resultatkontrakt for indeværende år
4.  Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter
5.  Indkomne forslag herunder forslag der ønskes behandlet i IDAs ledende organer
      Forslag til vedtægtsændring for Vest Region
      IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for regioner.
      Dermed skal Vestjysk Regions vedtægter ændres.
      Regionsrådet indstiller, at vedtægten vedtages.
6.  Valg af formand
7.  Valg af medlemmer til Regionsrådet, herunder præsentation af de udpegede medlemmer
8.  Valg af suppleanter
9.  Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14. dage før generalforsamlingen. 
 
Deltagergebyr: Gratis deltagelse. Kun for IDA-medlemmer.

Kommende arrangementer
fra IDA Vestjylland

20 mar.
Generalforsamling IDA Vestjylland 2019
  • Aarhus University, AU Herning, Herning
  • onsdag d. 20. marts kl. 18:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close