19-10-2018 20:41:22

Generalforsamling Mors Thy afdeling, Nordjysk region

Arrangør: Mors-Thy Afdeling, IDA Nord

Generalforsamling

 

Velkomst ved formanden Leif Amby

 

Startindlæg:

Kommunen og de højtuddannede

v/ Thisteds borgmester Lene Kjelgaard Jensen.

Dagsorden

1.  Valg af dirigent

2.  Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse

3.  Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse

4.  Orientering om regionens aktiviteter og planer

5.  Valg af formand

Intet valg i år

6.  Valg af medlemmer til bestyrelsen

På valg er: Per Fløj Lindegren (kan genvælges), Oluf Jakobsen (kan genvælges)

7.  Valg af suppleanter

8.  Valg af kandidater til medlem og suppleant til Regionsrådet

9.  Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

10. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er afdelingen vært ved en middag.

Kommende arrangementer
fra Mors-Thy Afdeling, IDA Nord

30 nov.
Julefrokost i Mors-Thy Afdelingen 2018
  • Østvildsund Gl. Færgekro, Erslev
  • fredag d. 30. november kl. 18:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close