18-11-2018 11:29:34

Generalforsamling - Nordsjællands Region

Kom og vær med til at sætte målene for arbejdet i Nordsjællands Region fremover. Generalforsamlingen indledes med spisning kl. 18.00 - tilmelding til spisning nødvendig
Arrangør: IDA Nordsjælland

Generalforsamlingen begynder kl. 19.00 og har følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse
 • Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter
 • Fremlæggelse af regionens årsregnskab til decharge
 • Orientering om regionens visioner for indeværende og kommende år
 • Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse 
 • Valg af regionsrådsformand - ikke aktuelt i år
 • Valg af regionsråd og suppleanter, herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5
 • Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
 • Indkomne forslag, herunder forslag, der ønsket behandlet i IDA
 • Eventuelt
 • Dokumenter med relevans for generalforsamlingen vil løbende blive lagt op på denne side.

  Punkter der ønskes på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

  Tilvalg

  Spisning
  kr. 0

  Netværk

  Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

  Meld dig ind i et netværk

  luk
  close