10-12-2018 23:22:17

Generalforsamling Nordvestsjællands Afdeling

Efter generalforsamlingen er der en let anretning. Tilmelding er nødvendig af hensyn til spisning. Kl. 17:30 Film om lægning af 132 kV kabelstrækning i København Tilmeld dig til arr. nr. 326411 Kl. 18:15 Generalforsamling Kl. 19:30 Spisning
Arrangør: Vestsjællands Afdeling, IDA Sjælland

Dagsorden

1) Valg af dirigent og referent. 
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5)   Valg af formand jf. § 5 stk. 2. Formanden er ikke på valg.
6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3.
7) Vedtægtsændring vedr. §1 stk. 1
8) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i Regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse.
9) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant .
10) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.
11) Eventuelt.

Spørgsmål, som et eller flere medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen under pkt. 10, når krav herom er fremsat skriftligt overfor bestyrelsen, senest en måned før generalforsamlingen.

Vedtægtens §1 stk 1 omhandler afdelingens navn. Det ønsker bestyrelsen at ændre fra Nordvestsjællands afdeling til Vestsjællands afdeling.

Supplerende materiale findes på arrangementets hjemmeside 14 dage før generalforsamlingen hvorfra det kan hentes.

Før generalforsamlingen afholdes et arrangement: Vi forsøger at få fat i en film om lægningen af 132 kV forbindelsen mellem HC Ørstedsværket og Glentegården.

Kommende arrangementer
fra Vestsjællands Afdeling, IDA Sjælland

15 jan.
Rundvisning hos Osteriet og Ko, Vemmelev
  • Osteriet og Ko, Vemmelev
  • tirsdag d. 15. januar kl. 17:00
26 jan.
Så indkaldes der igen til Kyndelmisse i Sorø 26. jan 2019 – En lysfest for hele familien
  • Restaurant Krabasken, Sorø
  • lørdag d. 26. januar kl. 16:30
8 sep.
Studie- og oplevelsestur til Åland
  • Rødtjørnevej, 4180 Sorø, SORØ
  • søndag d. 08. september kl. 07:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close