22-10-2018 12:19:21

Generalforsamling Nordvestsjællands afdeling

Arrangør: Nordvestsjællands Afdeling, IDA Sjælland

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse
3. Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse
4. Orientering om regionens aktiviteter og planer
5. Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA
Forslag til vedtægtsændring for Nordvestsjællands afdeling: IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for afdelinger. Dermed skal Nordvestsjællands afdelings vedtægter ændres. Her ses forslaget. Bestyrelsen indstiller, at vedtægten vedtages.
6. Valg af formand
7. Valg af 1 medlem og 1 suppleant til regionsbestyrelsen
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
9. Valg af suppleant
10. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt.

Spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen under pkt. 5, når krav herom er fremsat skriftligt overfor bestyrelsen senest en måned før generalforsamlingen.

kl 17:00 Generalforsamling i Laugsstuen, Teknisk Skole, Alleeen 1, 4180 Sorø

kl 18:00 Middag på Hotel Postgaarden, Storgade 25, 4180 Sorø

Tilmelding nødvendig af hensyn til middagen. 

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close