25-03-2017 22:36:37

Generalforsamling Roskilde-Køge Afdeling 2017

Kl. 18.00 Generalforsamling og ca. kl. 19:30 Middag for tilmeldte medlemmer
Arrangør: Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland

Agenda:

18:00 Generalforsamling

ca. 19:30 Middag for tilmeldte deltagere. Buffet.

 

Dagsorden for generalforsamling

1) Valg af dirigent og referent

2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse  

3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse

4) Orientering om regionens aktiviteter og planer

5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2. Formanden er ikke på valg.

6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 5, stk. 2 og 3

7) Valg af kandidat til afdelingens repræsentant i regionsrådet og suppleant til denne

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant

9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA

10) Eventuelt.

Supplerende materiale findes på arrangementets hjemmeside ca. 14 dage før generalforsamlingen hvorfra det kan hentes.

Bemærk: at forslag til behandling på generalforsamlingen under pkt. 9 skal være bestyrelsen skriftligt  i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen. Se den fulde tekst i vedtægterne.

Bemærk: Tilmelding senest den 21. februar 2017 kl. 23.55 af hensyn til deltagelse i spisning.

Kommende arrangementer
fra Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland

6 apr.
Rundvisning over hvælvingerne i Roskilde Domkirke
  • Roskilde Domkirke, Roskilde
  • torsdag d. 06. april kl. 18:00
20 apr.
Stor Skotsk Whiskysmagning i Greve
  • Greve VinKompagni Aps - Maximum Wine, Greve
  • torsdag d. 20. april kl. 18:30
22 apr.
Besøg på Davids Samlingen: 'Miniaturemalerier og den verden de skildrer’!
  • Davids Samlingen , København
  • lørdag d. 22. april kl. 11:00
28 apr.
WE WILL ROCK YOU
  • Royal Arena, København S
  • fredag d. 28. april kl. 18:00
29 apr.
Besøg på Aastrup Kloster. Det grevelige Dannemandske stift.
  • Aastrup Kloster, Tølløse
  • lørdag d. 29. april kl. 14:00
Se alle kommende arrangementer fra Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland

Bliv medlem

Styrk din viden og få muligheden for at deltage i de over 2.000 arrangementer IDA afholder årligt.

Bliv medlem af IDA

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close