21-10-2018 17:14:15

Generalforsamling - Selskabet for Sundhed, Velfærd og Teknologi

Arrangør: IDA Sundhedsteknologi

Årsmøde med debatmøde og generalforsamling

Program:
17.00-19.00 Debatmøde om velfærdsteknologi
– mulighederne for en eksportstrategi, oplæg ved Thomas Børner, formand for Fonden for Velfærdsteknologi

Thomas Børner har mange års erfaring indenfor denne sektor. Der foregår meget i Region Syddanmark især i Odense ved forskerparken, universitetet, SDU og Universitetshospitalet UOH. Formålet med debatmødet er derfor, at Thomas Børner skal bidrage til en afdækning af disse eksportmuligheder

19.00-19.45 Social pause med sandwich, øl, vand, vin, kaffe og te

19.45-21.00 Generalforsamling jf. vedtægter

Dagsorden:
•      Valg af dirigent
•      Årsberetning
•      Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
•      Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
•      Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
•      Indkomne forslag
•      Valg af formand
•      Valg af bestyrelsesmedlemmer
•      Valg af suppleanter
•      Valg af kritisk revisor
•      Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før afholdelse og sendes til fungerende formand for Selskabet for Sundhed, Velfærd og Teknologi, Kjeld Grønbech på mail til groenbech20@hotmail.com.

Deltagelse i henhold til IDAs regler.

Kommende arrangementer
fra IDA Sundhedsteknologi

6 nov.
Teknologisk fremsyn på anvendelse af 3D visualisering/virtual reality i sundhedssektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 06. november kl. 08:30
8 nov.
Han bygger Danmarks superhjerne
  • EY Huset, Aarhus C
  • torsdag d. 08. november kl. 16:30
15 nov.
Exploring Bioscience 2018
  • Centralværkstedet, Aarhus C
  • torsdag d. 15. november kl. 12:30
20 nov.
Forskning, der skal forbedre visualisering og MR-skanningernes muligheder fremover
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Sundhedsteknologi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close