23-02-2018 03:36:16

Generalforsamling Silkeborg afdeling

Arrangør: Silkeborg Afdeling, IDA Vestjylland

Program:

Kl. 18.00 Middag
Kl. 19.00 Generalforsamling

Foreløbig dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.
5) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i andre af IDAs ledende organisationer.
     Forslag til vedtægtsændring for Silkeborg afdeling
     IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for afdelinger. Dermed skal Silkeborg afdelings vedtægter ændres.
     På ida.dk ses forslaget.
     Bestyrelsen indstiller, at vedtægterne vedtages. 
6) Valg af formand
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen
8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
9) Evt. valg af repræsentant til Regionsrådet Vestjysk Region
10) Eventuelt.

Deltagerpris: Kun for IDA Medlemmer. Gratis deltagelse. Ad hensyn til spisning er tilmelding nødvendig.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2012.

Kommende arrangementer
fra Silkeborg Afdeling, IDA Vestjylland

20 mar.
INDEN JEG FYLDER 67 - teater
  • Jysk Musikteater, Silkeborg
  • tirsdag d. 20. marts kl. 19:30
27 mar.
I FAMILIEN - teater
  • Jysk Musikteater, Silkeborg
  • tirsdag d. 27. marts kl. 19:30

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close