20-05-2018 14:14:24

Generalforsamling Sydsjællands afdeling

Arrangør: Sydsjællands Afdeling, IDA Sjælland
 

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse
4) Orientering om regionen IDA Sjælland's aktiviteter og planer
5) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA
Forslag til vedtægtsændring for Sydsjællands  afdeling: IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for afdelinger. Dermed skal Sydsjællands afdelings vedtægter ændres. Her ses forslaget. Bestyrelsen indstiller, at vedtægten vedtages.
6) Valg af formand
7) Valg af medlemmer til bestyrelsen
8) Valg af suppleant
9) Valg af kandidater blandt bestyrelsesmedlemmer til medlem & suppleant til Regionsrådet
10) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
11) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA
12) Eventuelt.

Forslag til generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

Tilmelding vigtig pga. forplejning.

Program:
Kl. 18.00 Spisning på Rest. Siciliano – Det Røde Pakhus, Næstved.
Kl. 18.45 Generalforsamling
Kl. 19:30 Foredrag –  Radio under krigen ved  Bjarne D. Nielsen, formand for radiomuseet.
1. del  60 år jubilæum med Fjernsyn i Danmark, 1951 – 2011. 25 danske TV-fabrikker fremstillede 1 mio. TV fra 1951- 61.
2. del KRØNIKENS Bella-fabrik, hvor jeg var ”skjult” værkfører. Vi udlånte 600 apparater til seriens 22 afsnit og opbyggede Bella-fabrikken i 5 versioner fra perioden 1949 til 1973.

Kommende arrangementer
fra Sydsjællands Afdeling, IDA Sjælland

26 maj.
Ringsted Radiomuseum - guidet rundtur, Sct. Bendts Kirke og Ringsteds historie
  • Ringsted Radiomuseum, Ringsted
  • lørdag d. 26. maj kl. 10:00
29 maj.
Foredrag omkring Internet of Things (IoT)
  • LS Control A/S, Herlufmagle
  • tirsdag d. 29. maj kl. 18:00
6 jun.
Virksomhedsbesøg hos CP ApS
  • CP ApS, Viby Sj
  • onsdag d. 06. juni kl. 18:00
11 aug.
Tag på en historisk byvandring i Næstved og hør bl.a. om Kählers Keramiske Værksted
  • Næstved Museum, Næstved
  • lørdag d. 11. august kl. 10:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close