15-11-2018 05:28:59

Generalforsamling Sydsjællands afdeling

Arrangør: Sydsjællands Afdeling, IDA Sjælland
Medarrangør: IDA Sjælland

Dagsorden

1) Valg af dirigent.

2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse.

3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse.

4) Orientering om regionens aktiviteter og planer.

5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2.

6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jfr. § 5, stk. 2 og stk. 3.

7) Valg af kandidat(er) til afdelingens repræsentant(er) i regionsrådet og suppleant(er) til denne/disse.

8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant .

9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.

10) Eventuelt.

 

Spørgsmål, som et eller flere medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal af bestyrelsen sættes på dagsordenen under pkt. 9

 

Tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning.

 

1)     Bespisning fra kl. 18-19

2)     Generalforsamling fra kl. 19-20.30

3)     Foredrag fra kl. 20.30-21.45

4)     Mulighed for spørgsmål til foredragsholder fra kl. 21.45 – 22.00

 

Foredrag:

Vi er så heldige. at Hans Jørn Fogh Olsen, som er formand for Brorfeldes Vennekreds, holder foredrag for os om "De 10 mest betydningsfulde forskningsresultater ved det Europæiske Sydobservatorium" i forbindelse med generalforsamlingen.
ESO, det Europæiske Syd Observatorium, bygger og driver nogle af verdens mest avancerede jordbaserede astronomiske teleskoper.

Hans Jørn Fogh Olsen er uddannet civilastronom, mag.scient, og har været med til at opbygge Brorfeldes Observatorium ved Holbæk. I dag drives Brorfeldes Observatorium af Brorfeldes Vennekreds.

Ud over sit store engagement i Brorfeldes Vennekreds, følger Hans Jørn med i de nyeste opdagelser indenfor astronomi på verdensplan - blandt andet i kraft af sine ekskursioner til Chile og Grønland.

Kommende arrangementer
fra Sydsjællands Afdeling, IDA Sjælland

25 nov.
Premierefilm: "I krig og kærlighed" i Nordisk Film Biografer i Næstved
  • Nordisk Film Biografer, Næstved
  • søndag d. 25. november kl. 15:15
30 nov.
Julebanko og julefrokost
  • Restaurant Siv & Co, Præstø
  • fredag d. 30. november kl. 17:00
6 dec.
Teater - I sidste øjeblik
  • Cafe Grønnegade, Næstved
  • torsdag d. 06. december kl. 17:30
11 mar.
Generalforsamling Sydsjællands Afdeling 2019
  • Hotel Kirstine, Næstved
  • mandag d. 11. marts kl. 18:00
4 maj.
Besøg på Geomuseum Faxe og fossiljagt i Faxe Kalkbrud
  • Fakse Geomuseum, Fakse
  • lørdag d. 04. maj kl. 11:00
Se alle kommende arrangementer fra Sydsjællands Afdeling, IDA Sjælland

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close