22-02-2018 23:59:37

Generalforsamling Viborg afdeling

Arrangør: Viborg Afdeling, IDA Vestjylland

GENERALFORSAMLING VIBORG AFDELING - IDA VEST

Program:
Kl. 18.30 Spisning
Kl. 19.30 Generalforsamling

Foreløbig Dagsorden
1)   Valg af dirigent
2)   Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse
3)   Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse
4)   Orientering om regionens aktiviteter og planer
5)   Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i andre af IDAs ledende organisationer
       Forslag til vedtægtsændring for Viborg afdeling
       IDAs repræsentantskab har vedtaget nye rammevedtægter for afdelinger. 
       Dermed skal Viborg afdelings vedtægter ændres.  Bestyrelsen indstiller, at vedtægterne vedtages.
       På ida.dk ses forslaget.
6)   Valg af formand
7)   Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
8)   Evt. valg af repræsentant og suppleant til Regionsrådet Vestjysk Region
9)   Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
10) Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2012.

Har du lyst til at planlægge IDA arrangementer for andre IDA medlemmer?
Vi er en velfungerede bestyrelse, der planlægger arrangementer til IDA medlemmer i alle aldre. Arrangementerne spænder vidt fra sociale til rent faglige arrangementer og virksomhedsbesøg.

Har du lyst til at være med? - Hvad kræver det af dig?
Vi forventer, at du:
- Har en stor interesse i at "gøre noget for andre".
- Kan deltage i få møder med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
- Vil stå for gennemførelsen af mindst ét medlemsarrangement om året.

Du får
Gode oplevelser sammen med ligesindede.
- Et godt og udvidet netværk.
- Udviklet dine kompetencer f.eks. ledelsesmæssige, kreative, innovative og kommunikative.

Arbejdet i udvalget er ulønnet, men alle rejse- og mødeudgifter bliver dækket af IDA.

Vil du vide mere – eller har du lyst til at være med? Så kontakt formand Michael Kornvig på MAILLINK.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Deltagergebyr: Gratis deltagelse. Kun for IDA-medlemmer.

Kommende arrangementer
fra Viborg Afdeling, IDA Vestjylland

7 mar.
Viborg Afdeling - Generalforsamling 2018
  • Restaurant Latinerly, Viborg
  • onsdag d. 07. marts kl. 18:30
8 mar.
Peter Pan inkl. spisning
  • KulturCenter Limfjord, Skive
  • torsdag d. 08. marts kl. 16:30
27 apr.
Koncert med Michael Learns To Rock
  • Fur Bryghus, Fur
  • fredag d. 27. april kl. 18:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close