18-08-2018 13:01:09

Genralforsamling i IDA Automation

IDA Automation afholder generalforsamling den 26-3-2014
Arrangør: IDA Automation

Program

Kl. 16.00         Generalforsamling

Kl. 17.00         Bestyrelsesmøde

Kl. 18.30         Middag

 

Agenda for generalforsamlingen

• Valg af dirigent

• Årsberetning

• Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge

• Fremtidigt arbejde og budget for løbende år

• Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

• Indkomne forslag

• Valg af formand

• Valg af bestyrelsesmedlemmer

• Valg af suppleanter

• Valg af kritisk revisor

• Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes til bestyrelsen senest 8 dage før.

 

Pris

Deltagelse er gratis, men tilmelding nødvendig af hensyn til forplejning.

 

 

Kommende arrangementer
fra IDA Automation

4 sep.
Machine learning for Science and Society - and Danish Industry - Alsion
  • Alsion, Sønderborg
  • tirsdag d. 04. september kl. 16:00
6 sep.
DAu konference - Integrated Engineering 4.0
  • Schneider Electric, Kolding
  • torsdag d. 06. september kl. 08:30
25 sep.
Besøg og foredrag hos TBZ-Klärwerk, Flensburg
  • TBZ Klärwerk
  • tirsdag d. 25. september kl. 16:00
6 nov.
Product Development Symposium 2018
  • Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby
  • tirsdag d. 06. november kl. 08:00
24 jan.
Industri 4.0 - Fremtidens intelligente industri
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 24. januar kl. 08:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Automation

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close