19-10-2018 04:56:59

Grøn kemi og fremtidens energisystemer

Vi har brug for nye materialer, hvis vi skal løse vore forureningsproblemer og tæmme drivhuseffekten. Vi har derfor bedt Martin Nielsen fra DTU fortælle om sin forskning i grøn kemi og fossile brændstoffer.
Arrangør: Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord
Medarrangør: Energiteknisk Gruppe, IDA Nord

Martin er kemiker, 36 år og Ph.D. fra Århus Universitet, hvor han udviklede giftfri katalysatorer til medicinindustrien. Han har derefter arbejdet som postdoc ved Leibniz Institut für Katalyse i Rostock (LIKAT) og Harvard University i Boston.

Ved LIKAT arbejdede han med at anvende træsprit som lagermedie for brint. Brint er som bekendt kandidat til at blive fremtidens brændstof i transportsektoren. Men det er farligt at lagre og transportere. Derfor arbejder man med at lagre brint som træsprit og genudvinde brint efter behov. Martin har her udviklet en katalysator, der gør genudvinding af brint fra træsprit meget mindre energikrævende end hidtil.

Ved Harvard arbejdede Martin med nye materialer til syntese-, katalyse- og materialeindustrien. Disse materialer har potentialet til i fremtiden at revolutionere den kemiske industri da de vil kunne designes til et helt specifikt formål langt mere præcist end vi kan i dag.

Martin er nu ansat som adjunkt ved DTU Kemi, hvor han blandt andet forsker i grøn kemi. Martin har netop modtaget en bevilling på knap 10 mio kroner fra Villum Fonden til at forske i lagring af grøn energi. Han vil på denne baggrund kommentere mulighederne for at undvære de fossile brændstoffer i overskuelig fremtid.

Tilvalg

Ledsager
kr. 75

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close