20-11-2018 07:03:22

Grøn vækst i byerne

Arrangør: IDA Global Development

Fattige udviklingslande vil opleve, at en markant større andel af deres befolkning i de kommende årtier vil bo i byerne. Byerne fungerer som vækstcentre, og deres forsatte vækst fordrer enorme resurser i form af energi, vand, føde, byggematerialer, etc. Urbaniserings processen har gennem mange årtier bidraget væsentligt til klimaændringerne. Behovet for ressourcer overstiger i væsentlig grad det areal, som byernes nærområder er i stand til at levere. Byernes samlede areal udgør 3-4% af jordoverfladen, men behovet for jord og vand til at producere føde og varer til byerne og til at optage og nedbryde forureningen kræver en meget stor del af jordens produktive areal – ”the ecological footprint” – og dermed en regional udviklingstilgang for ’urban-rural’ interaktioner. Forsat urbanisering med den nuværende ressourcetilgang og vil på et tidspunkt overstige hvad kloden kan levere. Der er derfor et behov for at ændre byernes lineære ”input-ouput system” til et ressource effektivt og regenererende cirkulært system.

Konceptet ”regenerative cities” tilstræber at udvikle strategier til  at fremme en bevarende (restorative) relation mellem byernes forbrug og de økosystemer hvorfra ressourcerne hentes til opretholdelse af byernes eksistens. Konceptet vedrører udviklingen og etableringen af byernes produktions-, forbrugs-, og byggesystemer ud fra en grøn profil og grøn vækst tilgang. En sådan tilgang kræver nationale, regionale, og lokale incitamenter til understøttelse af transformationen til ”regenerative cities”.

Temamødet vil behandle hvordan et globalt netværk af byer kan bidrage til at den 3. Verdens byer omstilles til grøn vækst.

Oplægsholdere er:

Jørgen Abildgaard, Projektchef for Klimaplanen, Københavns Kommune

Byernes tilpasning til klimaforandringerne

Maja Møllnitz Lange, Fuldmægtig Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune

Det globale netværk af byer ’C40 Cities’ og dets virke til fremme af grøn vækst

Hastings Chikoko, C40 Cities, Regional Director for Africa

Udfordringen for Afrikas byer*

Gustavo Adolfo Carrión Barrero, Deputy Director, Environmental Policy Planning
Bogotá, Columbia
Erfaringer fra grøn vækst i Bogotá*

*Præsentationerne bliver transmitteret via Skype og vil være på engelsk.

Jørgen Eskemose, Associate Professor, Department of Human Settlement, Det Kongelige Danske Kunstakademi, Arkitektskolen vil som opponent kommentere debatindlæggene og deltage i den efterfølgende diskussion.

Københavns Kommune er medlem af det globale netværk ’C40 Cities’, der gennem vidensdeling søger at fremme grøn vækst i byerne. C40 Cities afholder en konference i Johannesburg i begyndelsen af februar 2014. Et resume fra konference vil blive præcenteret på temamødet. C40 Cities’ Climate Leadership Group består af 63 af verden mest innovative byer. København har vundet titlen som Europas miljøhovedstad i 2014, og der er udvist stor international interesse for Københavns 2025 Klimaplan, som satser på et CO2 neutralt København.

Der bliver serveret et let traktement i pausen.

Kommende arrangementer
fra IDA Global Development

22 nov.
Er danske erfaringer relevante for myndighederne i andre lande?
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 22. november kl. 17:30
3 dec.
America First – USAs udviklingspolitik og globale rolle under Trump
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 03. december kl. 17:00
12 dec.
Bæredygtighedskaravanen: Besøg hos Herning Vand
  • Herning Vand A/S, Herning
  • onsdag d. 12. december kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close