19-08-2018 16:03:17

Grønne løsninger er sund fornuft

Arrangør: IDA Miljø

Pris: IDAmiljø medlemmer 375 kr.

Grønne løsninger er vejen frem for både virksomheder og samfund, fordi de kan bidrage til at skabe både livskvalitet for den enkelte borger og forbedret økonomi. Grønne løsninger forventes at give betydelige økonomiske muligheder for både virksomheder og samfund.

Mødet vil præsentere ny viden om sammenhæng mellem borgernes livskvalitet og byens natur, samt viden om den værdi, som naturen skaber for samfundet, også kaldet ”ecosystem services”. Hvis vi fremover i langt højere grad tænker naturen ind i planlægningen af vore byer, vil vi styrke både den fysiske og mentale livskvalitet samtidig med, at naturressourcerne anvendes optimalt.

Innovation og grønne løsninger går hånd i hånd. Bæredygtige løsninger kan bidrage til at udvikle nye forretningsområder for virksomhederne. På mødet præsenteres den digitale værktøjskasse, som er udviklet af Dansk Industri, Miljøstyrelsen, Aalborg Universitet og Green Cross til brug for små og mellemstore virksomheder. Målet er, at virksomhederne kan styrke både bundlinjen og miljøindsatsen med udvikling af en bæredygtig produktion. Hvordan gør man så i praksis? Et eksempel herpå gives af en virksomhed.

På mødet vil der være fokus på, hvordan de grønne løsninger på tværs af sektorer kan gennemføres i praksis, ligesom nye ideer vil blive diskuteret.

Ved den efterfølgende reception kl. 14.00 vil miljøminister Ida Auken overrække EU’s miljøpris til de danske virksomheder, som har vundet titlen. Alle er meget velkomne til at deltage i prisoverrækkelsen.

Program

09.45 - 10.00 Ankomst og kaffe

10.00 - 10-15 Velkomst & indledning
v/ Kurt Nielsen

10.15 - 10.45 Natur i byen har betydning for borgernes livskvalitet
v/Anne Jensen, Aarhus Universitet

10.45 - 11.15 Ecosystem Services – eksempler på naturens bidrag til den grønne økomomi
v/ Mette Termansen, Aarhus Universitet

11.15 - 11.45 Den digitale værktøjskasse – virksomhedernes hjælp til en bæredygtig produktion
v/ Bjørn Bauer, Planmiljø

11.45 - 12.15 Eksempel på implementering af en bæredygtig produktion på en tekstilvirksomhed
v/Kurt Nedergaard GABRIEL

12.15 - 12.45 Sandwich og networking

12.45 - 13.15 Hvordan kombinerer vi løsning af miljøproblemer med innovation og vækst?
v/Carina Ohm, Fornyelssfonden

13.15 - 13.30 Opsamling af dagens guldkorn til et idékatalog
v/Kurt Nielsen

13.30 - 14.00 Kaffepause og networking

EU's Miljøpris  Læs mere og tilmeldt dig på arr.nr. 125795

14.00 - 15.00  Miljøminister Ida Auken overrækker ”EU’s Miljøpris 2011/2012” til de vindende virksomheder
med efterfølgende reception.

 

 

 

 

 

 

 

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

3 sep.
Innovation i trafik og transport – konsekvenser for miljø og klima
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 03. september kl. 09:30
26 sep.
Big Data – muligheder og udfordringer
  • Ejby Mølle renseanlæg, Odense C
  • onsdag d. 26. september kl. 10:00
1 okt.
Miljøprojekter i udviklingslande - en temadag
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 01. oktober kl. 09:30
6 nov.
Vandrådsarbejdet - erfaringer og ideer til fremtidig inddragelse
  • Ferskvandscentret, Silkeborg
  • tirsdag d. 06. november kl. 09:30
20 nov.
De nye Sentinel satellitter – nye muligheder i miljøovervågningen
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 14:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close