17-10-2018 05:30:37

Guidelines for Risikohåndtering

Arrangør: IDA Risk
Seminar:

Guide-lines for Risikohåndtering

Ved tilrettelæggelse af det danske kommunale beredskab indgår – udover lovgivningen - en række internationale pejlemærker. Seminaret tilbyder: status, erfaringer og initiativer: FN, EU, Nordisk samarbejde og standardiseringsarbejdet.

Tid: Fredag den 7. september 2012, kl. 9-14
Sted: UNDP (United Nations Development Program), Midtermolen 3, 2100 København Ø

Arrangør: Selskabet for Risikovurdering (IDA), Foreningen af Kommunale Beredskabschefer (FKB) og PRIMO Danmark.

Præsentation af seminaret

Globaliseringen og den stadig større indbyrdes afhængighed i verden stiller nye krav til samarbejde og koordinering af beredskabet.

Danmarks aktive udenrigspolitiske involvering og integration i verdenssamfundet øger interessen for og nødvendigheden af transparens, hvad angår beredskabskultur og forskellige typer af standardisering.

Tsunamien i 2004 i Sydøstasien efterfulgtes af den skelsættende FN Hyogo-konference i 2005 i Japan, som udstyrede verden med et koncept om katastroferisikoreduktion, ”Hyogo Framework for Action 2005-2015”. En række efterfølgende hændelser har bidraget til udviklingen af FN konceptet ”Making cities resilient”, hvad der naturligt har påkaldt sig interesse fra verdens kommuner.

FN-organisationen International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) er den centrale organisation, der har drevet og driver denne udvikling, nu med forberedelse af et udvidet internationalt samarbejde.

Også inden for EU er der til medlemslandene udviklet og anbefalet et koncept om ”National Risk Assessments”, ligesom Danmark i samarbejdet mellem de nordiske lande har set behovet for, at et beredskabssamarbejde rækker ud over det enkelte lands grænser.

I standardiseringsarbejdet er der på en række områder udviklet platforme for fælles udvikling, som der ligeledes vil blive redegjort for på seminaret.

UNDP vil fra morgenstunden kort præsentere planerne om etablering af en FN-by i København.

Program:

09.00                  Velkomst og kort orientering om planerne for etablering af FN-byen i Nordhavnen. Direktør Lars Hørmann vil præsentere FN-by projektet.

09.30                  UN-ISDR præsenterer  ”Making cities resilient campaign”-projektet.

Baggrund for udvikling af konceptet og samarbejdet om kampagnen. Dialog.  Director Helena Molin Valdés, UN International Strategy for Disaster Reduction.(eng.)

11.30                  Værdier, teori og metode ved opfølgning på EU’s anbefaling om udarbejdelse af National Risk Assessments. Elisabeth Næss, seniorrådgiver ved Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, Norge.

12.30                  Frokost

13.15                  Hvorfor har vi i en global verden brug for standarder i arbejdet med samfundssikkerhed og beredskab? Hvor langt er verdenssamfundet/EU kommet? Afdelingsleder Lars Brogaard, Dansk Standard.

14.00                  Afslutning

Seminaret skal ses som en opfølgning på PRIMO og FKB's konference "På vej mod den den robuste kommune", der afholdes den 6. september 2012. Program og tilmelding hertil på www.primodanmark.dk

Mødeleder: Niels Johan Juhl-Nielsen, tlf. 30952926

Pris: 150 kr. (inkl. kaffe/te og frokost)
Tilmelding på www.ida.dk eller til Mødetilmeldingen på tlf. 33 18 48 18 senest 4. september
Arr.nr. 995050

Husk at oplyse din mailadresse, da vi udsender elektronisk evalueringsskema efter arrangementet.

Kommende arrangementer
fra IDA Risk

2 nov.
Risk Powers Strategy - 4th Project Risk Forum
  • DTU - Building 101 - Room S01, Kgs. Lyngby
  • fredag d. 02. november kl. 09:00
12 nov.
Fremtidens byudvikling og den bæredygtige by med mulighed for certificering som bæredygtig
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 12. november kl. 16:45
15 nov.
Homeland Security Conference 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 15. november kl. 09:00
29 nov.
Ledelse der styrker 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 29. november kl. 09:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close