12-11-2018 23:54:59

Gulve – problemer, årsager, afhjælpning, bistand

Arrangør: IDA Syn og skøn

 

Herved indbydes alle interesserede til foredragsarrangement  i Selskab for Syns- og Skønsmænd om:

 

Gulve – problemer, årsager, afhjælpning, bistand

 

torsdag den 15. marts 2012 kl. 19.30 (lige efter generalforsamlingen, der holdes kl. 19.00).

I IDA, Kalvebod Brygge, 1780 København V,  

 

Der er ofte problemer med gulve, selvom mange af de konstruktioner vi anvender, har været anvendt i ganske mange år. Der er dog også en del nye konstruktioner og materialer som giver problemer vi aldrig har set før. Tænk blot på den udbredte anvendelse af gulvvarme i trægulve, eller de nye isoleringskrav, der måske fører til ændrede krav til fugtspærrens placering. 

Ved mødet vil der være to diskussionsoplæg.

Seniorforsker, civilingeniør Erik Brandt, SBi vil fortælle om mange typer af skader på gulve i almindelighed og trægulve i særdeleshed. Herunder vil der blive omtalt eksempler på behovet for og placering af fugtspærre både i terrændæk, krybekældre og etagedæk, problemer affødt af tørt indeklima/gulvvarme, problemer som følge af manglende overholdelse af 10-brætsmål og problemer som følge af manglende styrke/vedhæftning til underlag. Skadestyperne vil blive belyst med eksempler fra praksis, og der vil blive mulighed for at diskutere løsningsforslag.

Bagefter vil teknisk konsulent, akademiingeniør Mikael Mortensen fra Gulvbranchen/Dansk Byggeri fortælle dels om hvordan man kan anvende Gulvfakta som grundlag for reference og dokumentation ved gulvproblemer, dels om de muligheder der er for at benytte Dansk Byggeris Ankenævn. Herunder vil Ankenævnets procedure for at gennemføre sager samt den praktiske gennemførelse blive belyst.

 

 

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close