13-12-2018 00:47:01

Hands-on: Risikostyring ved hjælp af Stoffenmanager og hjælp til søgning af viden om kemiske stoffer

IDA Arbejdsmiljø hjælper med at få styr på arbejdspladsens kemikalier.. Online værktøjer som Stoffenmanager, der kan bruges i virksomhederne til at forbedre arbejdsmiljøet i virksomhederne, og til at fremme viden omkring kemiske stoffer.
Arrangør: IDA Arbejdsmiljø

ARRANGØR: IDA ARBEJDSMILJØ

Onsdag den 3. december 2018
Kl. 12.30 – 16.30
IDA, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V

Gratis for medlemmer af IDA Arbejdsmiljø
300 kr. for ikke-medlemmer
Tilmelding på senest d. 30. november på: https://universe.ida.dk/arrangement/327846/
Arrangementsnummer: 327846

I en nylig undersøgelse af det kemiske arbejdsmiljø i dansk landbrug, bygge og anlæg og fremstilling og råstof rapporterede 47-63% af de deltagende virksomheder at deres medarbejdere udsættes for støv og kemikalier. Det vides også at der også stadig er omfattende kemiske eksponeringer i blandt andet rengøringsbranchen og i sundhedssektoren. Opgørelser viser også at mange kræftfremkaldende, allergifremkaldende og reproduktionstoksiske stoffer og materialer er stadig i anvendelse.

På dette møde vil vi præsentere nogle redskaber, der kan hjælpe dig med at få styr på arbejdspladsens kemikalier og vurdere risiciene på din arbejdsplads, fx som et muligt grundlag for en kemisk Arbejdspladsbrugsanvisning. Arrangementet falder i to dele.

Stoffenmanager

I første del præsenterer vi ”Stoffenmanager” og giver mulighed for at prøve værktøjet - i den nye danske version. Stoffenmanager er et online-værktøj, som kan anvendes til at identificere kemiske risici og beregne eksponeringen i givne arbejdsscenarier – Værktøjet kan som et af de mulige resultater producere et instruktionskort, som opsummerer farerne og det estimerede eksponeringsniveau ved den givne arbejdssituation. Dette dokument kan bruges som bidrag til den kemiske APV og til risikokommunikation mellem ledere, medarbejdere og eksterne interessenter. Det er et onlineværktøj, som er udviklet af et internationalt konsortium under ledelse af en Hollandsk virksomhed og har fundet bred anvendelse. Det findes i en gratis version, samt flere betalingsversioner med udvidede muligheder. Hør om værktøjet og prøv det selv denne dag.

Søgning af viden om kemikalier og helbredseffekter.

Viden om kemikalier og deres potentielle helbredseffekter er vigtig at have, når arbejdspladsen skal vurdere hvordan stofferne skal håndteres sikkert. Det Nationale Forskningscenter har samlet en række links om gode, gratis databaser på deres hjemmeside. Vi fortæller om vigtigheden af entydig identifikation af kemikalier, om forskellige typer af videnkilder og databaser – og deres fordele og begrænsninger, så du kan vælge den rette database til dit formål. Bagefter kan du gå hands-on i de mange muligheder. Forslag: Gør dig inden mødet nogle tanker om de kemikalier, du kunne tænke dig at vide mere om.


Program:

12:00: Ankomst og sandwich

12.30-12.40

Velkomst og introduktion til dagens emne

12.40-13.20

Keld Alstrup Jensen og Marie Frederiksen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Stoffenmanager – opbygning og funktioner

13.20-14.00

Keld Alstrup Jensen og Marie Frederiksen, Det Nationale Forskningscenter
Gå selv på opdagelse i Stoffenmanager – der er opgaver til rådighed, ….

14.00-14.20

Kaffepause

14.20-15.00

Karin Sørig Hougaard, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Hvordan finder du viden om kemiske stoffer?

15.00-15.45

Karin Sørig Hougaard, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Sonja Mikkelsen,
Gå på opdagelse i de bedste databaser med viden om kemiske stoffer i arbejdsmiljøet

15.45-16.00

Diskussion af dagens emner

16.00

Afslutning og tak for i dag


Mødeansvarlige:
Sonja Mikkelsen, Karin Sørig Hougaard, IDA Arbejdsmiljø


Obs! Medbring gerne egen bærbar PC – og, du er velkommen til at foreslå kemi-emner til søgninger på ksh@nrcwe.dk.

Kommende arrangementer
fra IDA Arbejdsmiljø

26 feb.
Betydningen af optimalt indeklima og tilhørende ventilationssystemer mv.
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 26. februar kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close