21-11-2018 21:27:09

Havet stiger – men hvorfor?

Er det klimaet eller månen? Ny dansk forskning viser, at havstigningerne ikke skyldes menneskeskabte klimaændringer.
Arrangør: Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord

To danskere og en hollænder har offentliggjort en artikel i "Journal of Coastal research", som viser, at havstigningerne ved Danmarks kyster kan forklares således:

- Havet stiger 1,2 mm om året. Det har det gjort siden middelalderen.

- Denne stigning overlejres af 5 oscillationer, hvoraf en skyldes, at månebanen pendler. Det betyder, at havstigningerne i perioder bliver hurtigere eller langsommere. Det har medført, at havet er steget hurtigere i perioden i perioden 1970-2009 men vil falde frem til 2034, hvilket allerede var målbart i 2011 (statistisk dokumenterbart i 2020).

Artiklen skaber tvivl om, hvorvidt klimamodellernes forudsigelser om fortsatte havstigninger som følge af menneskeskabte temperaturstigninger er korrekte. Hvilke praktiske konsekvenser det har for den kommunale planlægning af foranstaltninger mod havstigninger, beror ikke alene på disse forhold. I dette århundrede vil ændringer i vindmønstrene og stormfloder i de indre farvand være langt vigtigere end havets generelle stigning.

Artiklens resultater kan ikke uden videre siges at gælde for hele jorden, alene af den grund at det kun er få steder, man har så tætte målinger af havniveauet, der samtidig går så langt tilbage i tiden.

Yderligere oplysninger kan findes på "Aktuel Naturvidenskab" 2015-3 i en artikel af vores foredragsholder, statsgeolog Jens Morten Hansen.

Bemærk ny dato og adresse: 22.10, Skibbrogade 5, lokale C2/12.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close