21-05-2018 01:39:49

Hvad gør vi med atomaffaldet i DK?

IDAmiljø inviterer til et spændende virksomhedsbesøg på Risø, hvor Dansk Dekommissionering (DD ) vil orientere om oprydningen efter Danmarks atomreaktorer på Risøs forsøgsanlæg, hvoraf den sidste blev lukket ned i 2001.
Arrangør: IDA Miljø

IDAmiljø inviterer til et spændende virksomhedsbesøg på Risø, hvor Dansk Dekommissionering (DD se note ) vil orientere om oprydningen efter Danmarks atomreaktorer på Risøs forsøgsanlæg, hvoraf den sidste blev lukket ned i 2001.

DD står over for den største miljøopgave nogensinde i Danmark, og oprydningen forventes at vare op til 20 år og koste 1 milliard kr. Afviklingen af atomreaktorerne er en teknisk vanskelig og miljømæssig udfordrende opgave, som ikke tidligere har været løst i Danmark. Opgaven kræver et tæt samarbejde med myndigheder og udenlandske eksperter med sikkerheden i højsædet.

Håndtering af affaldet under oprydningen kræver en detaljeret planlægning og nøje kendskab til forureningsgraden således, at rensningen kan foregå på kontrolleret og betryggende vis for både omgivelser og personale. Der arbejdes i øjeblikket på at finde en langsigtet løsning på affaldet, som enten kan være eksport, langtidsmellemlagring eller slutdeponering. I forhold til slutdepot er der udpeget 6 mulige placering ud fra geologien i pågældende områder. Men den endelige placering er ikke udpeget på nuværende tidspunkt.

På virksomhedsbesøget bliver der en unik mulighed for med egne øjne at se, hvordan dekommissionering og affaldshåndtering foregår i praksis, blive orienteret om risikovurderinger i forbindelse med oprensningen, samt status for arbejdet med en langsigtet løsning for atomaffaldet. DD’s højt kvalificerede medarbejdere giver oplæg og står for rundvisningen på anlægget.

Mødested:
Ved porten til Risøområdet, hvor man skal indskrives som gæst, hvorefter deltagerne går eller kører til bygning 214. Bemærk, at der er ca. 1 kilometer fra portvagten til Dansk Dekommissionering. Se vedhæftede kort.

Program:
-Velkomst ved Kurt Nielsen, IDAmiljø
-Oplæg og rundvisning ved Dansk Dekommissionerings medarbejdere
-Sandwich og vand
-Diskussion og Afslutning

Pris: Kr. 300,- for medlemmer af IDAmiljø

Note:  DD blev i 2003 oprettet som en virksomhed under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling på grundlag af en folketingsbeslutning i marts 2003 (B48

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

25 maj.
We Work Global Goals
  • Ingeniørforeningen, IDA, København V
  • fredag d. 25. maj kl. 13:00
28 maj.
Nordic Polymer Days 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 28. maj kl. 12:00
28 maj.
Ny vejledning for miljøvurdering af planer og programmer
  • NIRAS, Aarhus C
  • mandag d. 28. maj kl. 15:00
6 jun.
Introduktion til QGIS
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 06. juni kl. 17:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close