18-02-2018 00:01:17

Hvad kan smartmeter-data bruges til?

I disse år installerer forsyningsselskaber tusindvis af smartmeters hos deres kunder. Disse enheder måler forbruget med en meget større frekvens end tidligere og genererer data, som giver helt unikke muligheder for analyse og optimering af produktionen.
Arrangør: IDA E
Analyse af smartmeter-data og brug af data til andet end afregning

Mange forsyningsselskaber installerer i disse år tusindvis af smartmeters hos deres kunder landet over. Det drejer sig ikke kun om elsektoren, men i stigende grad også om fjernvarmeselskaberne, gas- og vandforsyningerne. Udrulningen af smartmeters er i sig selv en stor investering, da der ud over nye målere (smartmeters) også kræves et kommunikationsnetværk og dataopsamlings- og datahåndteringssystem, der kan indsamle og administrere de mange data, som smartmeterne giver adgang til. Smartmeters indsamler typisk data om forbrug med et tidsinterval på en time eller oftere, hvilket er langt mere en tidligere, hvor kunden typisk selv aflæste og rapporterede forbruget en eller to gange om året. Oftest bruges data dog ikke til andet en afregning, men det meget detaljerede datamateriale giver helt nye og unikke muligheder for at analysere og optimere produktion og distribution af energi.

Dette indlæg tager udgangspunkt i et netop afsluttet demonstrationsprojekt, finansieret af Energistyrelsen, og giver input til, hvordan data fra bl.a. energimålere også kan bruges til at analysere distributionsnettets tilstand og til at validere netberegningsværktøjer. En for­ud­sætning for at kunne anvende data fra smartmeters i forskellige analyser, er blandt andet at sikre sig fulde datasæt (uden huller) fra alle målere eller have en metode til at interpolere eventuelle huller. En anden vigtig faktor er, at alle målinger er behæftet med en given usikkerhed, som skal tages i betragtning når data anvendes til videre analyser. I indlægget vil de værktøjer og metoder der er blevet brugt til at sikre valide og fulde datasæt blive adresseret. Desuden vil nogle detaljerede analyser af samtidighedsfaktoren, der dels siger noget om distributionsnettets driftstilstand og om hvor stor datas tidslige opløsning skal være, blive gennemgået.

Ved Civ. Ing. Anders Koustrup Niemann, Sektionsleder, Teknologisk Institut.

Gratis arrangement i samarbejde med IEEE Denmark Section.

Kommende arrangementer
fra IDA E

27 feb.
Generalforsamling i IDA E 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 27. februar kl. 16:00
27 feb.
Cyklotroner og produktion af radioaktive isotoper på Rigshospitalet
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 27. februar kl. 19:30
20 mar.
Flowbatterier skal sikre stabilitet i forsyningsnettet
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. marts kl. 19:30
10 apr.
Hybridløsninger med Danfoss Drives frekvensomformere
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 10. april kl. 12:30
10 apr.
Defects in diamond - from emitting single photons to sensing magnetic fields
  • IDA, København V
  • tirsdag d. 10. april kl. 19:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA E

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close