18-11-2018 11:27:43

Hvad koster menneskeliv?

Arrangør: Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord
Medarrangør: Energiteknisk Gruppe, IDA Nord


Vores fossile energiforbrug koster menneskeliv og forvolder sygdom. Hvordan beregner vi det?

Centre for Energy, Environment and Health (CEEH) var et strategisk forskningscenter for Energi, Miljø og Helbred, som eksisterede fra 2007-2012. Centret formidlede et samarbejde mellem de videnskabelige discipliner: atmosfærefysik og -kemi, sundhedsvidenskab og energisystemanalyse, og skabte et modelsystem til økonomisk optimering af fremtidens energisystemer, som indregnede helbredseffekterne af den luftbårne forurening fra fossile brændsler. 

Professor Eigil Kaas fra Niels Bohr Instituttet ledede centeret, og har lovet at beskrive modellen og nogle af de spændende resultater, CEEH nåede frem til.

Under mødes vil der blive serveret sandwich samt øl/vand.

Der er begrænset deltagerantal og det er gratis at deltage i arrangementet.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close