22-10-2018 12:16:38

Hvor godt kan vi, og hvor godt skal vi måle luftemissioner?

Arrangør: IDA Kemi

Emissionsmålinger bliver i stigende grad brugt som grundlag til afgiftsberegninger for CO2 og NOx, men er disse målinger retvisende og giver de det rette grundlag for beregningerne? Myndighederne stiller krav til virksomhederne om at installere målere som måler korrekt, men hvad er korrekt? De fleste miljøgodkendelser har krav om årlige emissionsmålinger, men hvor stor er usikkerheden på disse målinger og hvad betyder det for afgiftsberegningerne?

Ved mødet vil vi forsøge at belyse lovkrav og usikkerheder for målinger af emissioner samt hvor stor økonomisk konsekvens det kan have for virksomheder og kraftværker.
                                        
13.00 Introduktion v. Per Axel Clausen, NFA
13.10 Krav til målemetoder og usikkerheder ved regulering, IED implementering v.Anne Jensen, Miljøstyrelsen
13.35 Fordele og ulemper ved forskellige målemetoder v. Lars Gram, FORCE Technology
13.55 Afgiftsopgørelser baseret på målinger v. Jens Holger Helbo Hansen, Skatteministeriet
14.15 Kaffepause 
14.45 Måleusikkerheder ved AMS på større fyringsanlæg til opgørelser af emissioner af drivhusgasser v. Martin Angelo
15.10 Usikkerheder ved nationale emissionsopgørelser v. Ole-Kenneth Nielsen, DCE
15.30 Case: Måling af fossilt CO2 på affaldsforbrændingsanlæg i henhold til CO2 kvoteloven v. Karsten Fuglsang, FORCE Technology
15.50 Case: Emissionsmålinger og usikkerheder i forhold til regulering og kontrol v. Berit Kjerulf, Rockwool A/S 
16.10 Diskussion v. Karsten Fuglsang, FORCE Technology
16.30 Afslutning 

Der er ingen mødeafgift. Tilmelding foretages senest 30.5.

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA Kemi

31 okt.
Omdannelse af biomasse ved hjælp af bæredygtige energikilder
  • EY-Huset, Aarhus C.
  • onsdag d. 31. oktober kl. 16:45
1 nov.
dsk.2018
  • Comwell Kongebrogården, Middelfart
  • torsdag d. 01. november kl. 08:45
15 nov.
Exploring Bioscience 2018
  • Centralværkstedet, Aarhus C
  • torsdag d. 15. november kl. 12:30
21 nov.
Airborne particles in and outside our homes - Psysiochemical charateristics and toxicity
  • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København Ø
  • onsdag d. 21. november kl. 13:00
12 mar.
Optimering brugen af grønne energikilder til transportsektoren
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 12. marts kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Kemi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close