18-11-2018 03:16:23

Hvor tætte skal vores bygninger være? Er de blevet for tætte?

Man hører at huse skal kunne ”ånde”. Men hvad menes med det, og er det noget der er med til at give frisk luft i husene?
Arrangør: IDA Bygningsfysik

I IDA Bygningsfysik vil vi gerne drøfte lufttæthed af bygninger i et energibesparelses- og indeklimaperspektiv. I udgangspunkt bliver disse perspektiver tit set som to modsatrettede hensyn, og denne ”konfrontation” vil på den ene side være mødets brændpunkt. Men på den anden side har vi forhåbning om, at mødet netop kan vise, at vi kan nå frem til en konsensus om, hvordan man kan stile mod at bygninger til enhver tid skal have den fornødne mængde frisk luft indendørs, men at det ikke skal komme gennem utilsigtede utætheder. Kan man ligefrem påvise, at selv meget lufttættet huse, som fx passivhuse, kan have et særdeles godt indeklima med hensyn til frisk luft.

Der er behov for at højne kvaliteten af de løsninger vi ser bygget i dag. Branchens udførende har stadig svært ved at bygge tæt, når de skal, eller produkterne kan ikke leve op til deres udfaldskrav mht. lufttæthed, når det er ønsket. Og til trods for det, er mange nye bygninger kendetegnet ved at have et mindre luftskifte end de burde have.

Undertiden hører man, at huse skal kunne ”ånde”. Men hvad menes, og er det med til at give frisk luft i husene? Det vil vi også søge at afdække på mødet.

Deltagelse er gratis.

Kommende arrangementer
fra IDA Bygningsfysik

21 feb.
Optimering og brugen af de digitale teknologier indenfor byggesektoren
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 21. februar kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close