20-10-2018 04:28:28

Hvordan kortlægger vi psykisk arbejdsmiljø og trivsel i praksis?

Vi har alle – på godt og ondt - erfaringer med at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø og trivslen. På mødet vil vi diskutere flere forskellige aspekter og blandt andet komme ind på, hvordan vi kan kortlægge det psykiske arbejdsmiljø og trivslen.
Arrangør: IDA Arbejdsmiljø

 

Vi har alle – på godt og ondt - erfaringer med at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø og trivslen. På mødet vil vi diskutere flere forskellige aspekter og blandt andet komme ind på, hvordan vi kan kortlægge det psykiske arbejdsmiljø og trivslen, så vi fanger de væsentligste emner på arbejdspladsen. Andre aspekter vi vil tage op er, hvordan vi kan gennemføre kortlægningsprocessen så den både opleves som gennemskuelig og fair af medarbejderne. Endelig vil vi diskutere, hvordan AMO kan inddrages i kortlægningsprocessen, hvad henholdsvis et trivsels- og risikofokus betyder, og hvilke fordele og ulemper der er ved at sammenlægge APV og trivselsundersøgelser.

 

 

Mødet vil bygge på stor aktiv deltagelse, og gennem diskussioner i grupper og plenum vil vi dele vores kendskab til nogle relevante metoder, der kan bruges til at kortlægge det psykiske arbejdsmiljø og trivslen – og forskellige erfaringer med at bruge metoderne. Til at perspektivere disse diskussioner har vi inviteret Hans Hvenegaard, der er direktør i Team Arbejdsliv. Hans Hvenegaard har solid viden om og mange års erfaring med kortlægning af psykisk arbejdsmiljø og trivsel – og at omsætte det til praksis.

Mødeansvarlige:

Anne Helbo Jespersen, Mette Bøgehus, Peder Østerby, IDA Arbejdsmiljø

Program:

 

12.30-12.45  
Velkomst og intro til dagens program


Formål med mødet
Definition af ”kortlægning af psykisk arbejdsmiljø” og ”kortlægning af trivsel”

 

12.50-13.15  
Dialog i plenum   
Hvad er jeres vigtigste erfaringer i forhold il kortlægning af psykisk arbejdsmiljø og trivsel?

 

13:15-15:00              
Dialog i grupper – opsamling og perspektivering i plenum

Hvordan får vi fanget de væsentligste emner på arbejdspladsen?
- Hvilke metoder er der? (spørgeskema, dialog …)
- Fordele og ulemper ved metoderne
- Hvordan definerer vi, hvad der skal spørges om og hvordan?

Hvordan kan vi gennemføre processen, så den både opleves gennemskuelig og fair af medarbejderne?
- Fordele og ulemper ved anonymitet
- Dilemma mellem AMO-lovgivning og ledelsesretten

Hvordan inddrages AMO i udførelse og planlægning af kortlægningsprocessen?
- Samarbejde mellem AMO / central arbejdsmiljøafdeling / HR afdeling
- Hvordan klædes AMO repræsentanterne på til at bidrage til processen?
- Hvilke fordele og ulemper er der
o ved fokus på henholdsvis risiko og trivsel?
o ved fokus på henholdsvis organisatoriske og individuelle forhold?

Hvilke fordele og ulemper er der ved at sammenlægge APV og trivselsundersøgelser?

 

15.00-15.20          
Kaffepause

 

15.20-16.00          
Perspektivering og diskussion

 

16:00                          
Farvel og tak for i dag!

Gratis arrangement for medlemmer af IDA/IDA Arbejdsmiljø. Andre kr. 200.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommende arrangementer
fra IDA Arbejdsmiljø

30 okt.
Støv-udsættelse og effekter i arbejdsmiljøet
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 30. oktober kl. 12:30
7 nov.
Forbedring af arbejdsmiljøindsatsen – ja tak, men hvordan?
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 07. november kl. 12:30
26 nov.
Hands-on: Styrk arbejdsmiljøet med medarbejderne (SAM)
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 12:30
3 dec.
Hands-on: Risikostyring ved hjælp af Stoffenmanager og hjælp til søgning af viden om kemiske stoffer
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 03. december kl. 12:30
30 jan.
Produktivitet og indeklima-IV20 indeklimavurdering
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 30. januar kl. 12:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Arbejdsmiljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close