23-05-2018 20:48:07

Hydraulisk bundne bærelag

Kom hele vejen rundt om hydraulisk bundne bærelag – hør om Vejdirektoratets vejregler, dimensionering af halv-stive belægninger, prøvningsstandarder og praktiske erfaringer fra de udførende.
Arrangør: Dansk Betonforening

15.00  Velkommen
v. Pernille Nyegaard, DBF’s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)
 
15.05 Vejdirektoratets erfaringer med hydraulisk bundne bærelag
I Danmark blev cementbundne bærelag brugt i udstrakt grad frem til 1980. Derefter var der en lang pause frem til omkring 2005, hvor denne belægningstype blev genintroduceret. Med hydraulisk bundne bærelag er der potentiale for at lave belægninger med god resurseøkonomi og lang holdbarhed, men der er også specielle udfordringer der skal håndteres v. Finn Thøgersen, Vejdirektoratet

15.30 Vejregler for Hydraulisk Bundne Bærelag
Vejregelsystemets almindelige arbejdsbeskrivelser for hydraulisk bundne bærelag (HBB) gennemgås i overordnede træk.v. Finn Thøgersen, Vejdirektoratet

15.55 Dimensionering af halv-stive belægninger                                                                                 
v. Christian Busch, Grontmij A/S

16:20 Pause
Dansk Betonforening byder på øl og vand

16.45 Prøvningsstandarder   
v. John Skalshøj, Per Aarsleff A/S

17:10 Praktiske erfaringer                                                                                                                      
v. Morten Rahbek, MJ Eriksen A/S og Martin Peters/Holger Isaksen, SR Gruppen A/S

17.35 Hydraulisk bundne bærelag i lufthavne

Hydraulisk bundne bærelag til lufthavnsbelægninger adskiller sig i udførelsesfasen ikke væsentligt fra tilsvarende belægninger til vejformål. Dog stiller kravet om absolut revnefrihed større krav til den udførendes kvalitetssikring.   v. Anders Henrichsen, Dansk Belægnings Teknik A/S

18:00 Afrunding
v. Birgitte Leth, DBF’s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

 

Forbehold for ændringer.
 

 

 

 

Kommende arrangementer
fra Dansk Betonforening

30 maj.
Udbudsreglerne - tilbudsloven og udbudsloven for Byggeri og Anlæg
  • IDA, København V
  • onsdag d. 30. maj kl. 14:00
30 maj.
Høje bygninger
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 30. maj kl. 16:00
23 aug.
Byggeriet mister store digitale gevinster
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 23. august kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close