12-11-2018 23:43:31

I dybden med Metro Miljø

IDAmiljø tilbyder i samarbejde med Metroselskabets Miljøafdeling en sjælden oplevelse hvor der i bogstavelig forstand gås i dybden med den nye Cityrings miljøforhold.
Arrangør: IDA Miljø

IDAmiljø tilbyder i samarbejde med Metroselskabets Miljøafdeling en sjælden oplevelse hvor der i bogstavelig forstand gås i dybden med den nye Cityrings miljøforhold.

Miljø
Metroen er en miljøvenlig transportform, og Cityringen bliver også anlagt under hensyn til miljøet.

Mere grøn Metro
Når Cityringen åbner i 2018 vil hovedstaden få endnu mere miljøvenlig transport. Selve anlæggelsen af den nye metrolinje vil dog belaste miljøet. Men Metroselskabet har fokus på at begrænse miljøbelastningen mest muligt.

Med Cityringen bliver Indre By forbundet med brokvartererne og Frederiksberg. Den er en 15,5 kilometer lang underjordisk tunnelbane, som fra slutningen af 2018 vil forbinde København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg. Den nye metrolinje får 17 underjordiske stationer, der er placeret i ned til 35 meters dybde.


Metroselskabets vision er, at Metroen skal være blandt de mest miljøvenlige metroer i verden. Metroselskabets Miljøafdeling vil fortælle om den bagvedliggende organisering af arbejdet med ansøgninger, tilsyn og logistiske overvejler som skal sikre et godt miljø i byggeperioden. Der bliver også givet udvalgte eksempler på specifikke projektforløb i forbindelse med VVM, grundvand, forurenet jord og støj problematikken.
For at give et indtryk af de usædvanlige størrelsesforhold som håndteres i dette projekt, bliver der mulighed for at besøge en af byggepladserne, og ved selvsyn konstatere at det er et anlægsprojekt ud over det sædvanlige.

Program

Kl. 10.00: Velkomst og introduktion til det aktuelle byggeri, og den aktuelle byggeplads som skal besøges

Kl. 10.15: Hold 1 Besøg på Metro-Cityringens byggeplads ved Nørrebroparken

Kl. 10.15:  Hold 2 (mødelokalet)
Metroselskabets organisering af myndighedsarbejdet
Eksempler på procesforløb med myndighedsbehandling
VVM arbejdet med Cityringen og kommende projekter

Kl. 11.30: De to hold bytter ”program”

Kl. 12.45: Frokost på Café Le Rouge.

Mødested: Nørrebrohallen, Bragesgade 5, mødelokale 1, 2200 København N.
 
På grund af de særlige sikkerhedsforhold ved besøg på byggepladsen er der begrænset deltagerantal på 40 personer.

Pris: IDAmiljø medlem: 225 kr.
 

Kommende arrangementer
fra IDA Miljø

20 nov.
De nye Sentinel satellitter – nye muligheder i miljøovervågningen
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 20. november kl. 14:00
26 nov.
Vandværkernes udfordringer med at sikre god vandkvalitet
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 09:30
26 nov.
Klimapolitik på vej mod 2050
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 26. november kl. 12:00
29 nov.
Ledelse der styrker 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 29. november kl. 09:00
3 dec.
Dimensionering af kloak- og renseanlæg…any news?
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 03. december kl. 09:30
Se alle kommende arrangementer fra IDA Miljø

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close