10-12-2018 06:09:44

IDA Arbejdsmiljøs Generalforsamling 2018

Der indkaldes til generalforsamling i IDA Arbejdsmiljø
Arrangør: IDA Arbejdsmiljø

Dagsorden

Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2. Årsberetning
Pkt. 3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge
Pkt. 4. Fremtidigt arbejde og budget for løbende år
Pkt. 5. Beretning om IDAs fagtekniske arbejde
Pkt. 6. Indkomne forslag
Pkt. 7. Valg af formand
Pkt. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Pkt. 9 Valg af kritisk revisor
Pkt. 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Der vil efter generalforsamlingen være middag for de tilmeldte.

OBS tilmelding til middagen senest den 09. marts 2018.

Tilvalg

Middag
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA Arbejdsmiljø

26 feb.
Betydningen af optimalt indeklima og tilhørende ventilationssystemer mv.
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 26. februar kl. 16:45

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close