10-12-2018 05:34:14

IDA Energi - Generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i IDA Energi til afholdelse 8. marts kl. 17.00.
Arrangør: IDA Energi

Obs. Bemærk ændring i mødested!

Dagsorden

• Valg af dirigent og referent

• Årsberetning

• Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge

• Fremtidigt arbejde og budget for løbende år

• Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

• Indkomne forslag

• Valg af formand

• Valg af bestyrelsesmedlemmer

• Valg af kritisk revisor

• Eventuelt


NB. Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden Generelforsamlingen. Send venligst dit forslag til Anne-Mette Bach, amb@ida.dk

Med venlig hilsen

Thomas Wagner Sødring

Formand for IDA Energi

Inden Generalforsamlingen byder IDA Energi på konferencen "A High Efficiency Future Renewable Energy System - todays challenges - future solutions"

Du kan til tilmelde dig konferencen her.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close