23-03-2018 21:17:58

IDA Energi - Generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i IDA Energi til afholdelse 8. marts kl. 17.00.
Arrangør: IDA Energi

Obs. Bemærk ændring i mødested!

Dagsorden

• Valg af dirigent og referent

• Årsberetning

• Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge

• Fremtidigt arbejde og budget for løbende år

• Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

• Indkomne forslag

• Valg af formand

• Valg af bestyrelsesmedlemmer

• Valg af kritisk revisor

• Eventuelt


NB. Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden Generelforsamlingen. Send venligst dit forslag til Anne-Mette Bach, amb@ida.dk

Med venlig hilsen

Thomas Wagner Sødring

Formand for IDA Energi

Inden Generalforsamlingen byder IDA Energi på konferencen "A High Efficiency Future Renewable Energy System - todays challenges - future solutions"

Du kan til tilmelde dig konferencen her.

Kommende arrangementer
fra IDA Energi

4 apr.
Digital 5D – Projektering/byggestyring fra forprojekt frem til aflevering
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 04. april kl. 16:45
5 apr.
Highlights – de vigtigste nyheder i Solidworks 2018
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 05. april kl. 16:45
10 apr.
Hybridløsninger med Danfoss Drives frekvensomformere
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 10. april kl. 12:30
10 apr.
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 10. april kl. 16:45
12 apr.
Energirigtige byggeplaner og optimering af energiforbruget
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 12. april kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Energi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close