23-06-2018 23:35:27

IDA Energi - Generalforsamling 2018

Der indkaldes hermed til Generalforsamling i IDA Energi til afholdelse 8. marts kl. 17.00.
Arrangør: IDA Energi

Obs. Bemærk ændring i mødested!

Dagsorden

• Valg af dirigent og referent

• Årsberetning

• Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse og decharge

• Fremtidigt arbejde og budget for løbende år

• Beretning om IDAs fagtekniske arbejde

• Indkomne forslag

• Valg af formand

• Valg af bestyrelsesmedlemmer

• Valg af kritisk revisor

• Eventuelt


NB. Forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden Generelforsamlingen. Send venligst dit forslag til Anne-Mette Bach, amb@ida.dk

Med venlig hilsen

Thomas Wagner Sødring

Formand for IDA Energi

Inden Generalforsamlingen byder IDA Energi på konferencen "A High Efficiency Future Renewable Energy System - todays challenges - future solutions"

Du kan til tilmelde dig konferencen her.

Kommende arrangementer
fra IDA Energi

23 aug.
Byggeriet mister store digitale gevinster
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 23. august kl. 16:45
12 sep.
Udvikling og produktion af højeffektive ventilatorer hos Novenco Building & Industry
  • Novenco-Building , Næstved
  • onsdag d. 12. september kl. 17:00
17 sep.
Betydningen af optimalt indeklima og tilhørende ventilationssystemer mv.
  • IDA, København V
  • mandag d. 17. september kl. 16:45
19 sep.
CO2 negativt kraftværk ved biostøvfyring og cryo seperation af CO2
  • EY Huset, Aarhus C
  • onsdag d. 19. september kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Energi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close