16-10-2018 08:10:15

IDA Fyns generalforsamling 2013

Arrangør: IDA Fyn

Aftenens program:

17-18 Hvordan udvikler vi Fyn - sammen? v/Maria Hunosøe, forretningschef for Ervhervsudvikling, Udvikling Fyn
Mulighederne for vækst på Fyn er til stede lige nu. Hør, hvordan Udvikling Fyn ser potentialerne og arbejder aktivt for at udnytte dem -  og bidrag til at drøfte, hvad vi yderligere kan gøre sammen.
Eksempler: Over de kommende otte år investeres der fx. for 25 mia. kr. i store bygge- og anlægsprojekter på Fyn - hvordan sikrer vi lokale arbejdspladser og lokal udvikling i virksomhederne som afledt effekt? Og så er Odense i gang med at positionere sig på robot- og velfærdsteknologiområdet: Hvor står vi lige nu, og hvilken position skal vi sigte efter nationalt og internationalt?

18-19 Spisning

19-21 Generalforsamling 

Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsat skriftligt over for bestyrelsen senest én måned før generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.

3. Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse. 

4. Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.

5. Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter.

6. Valg af regionsrådsformand.

7. Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.

8. Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.

9. Indkomne forslag - herunder forslag som ønskes behandlet i IDA

10. Eventuelt

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne have din tilmelding senest kl. 11 den 20. marts. Hvis det ikke er muligt, er du velkommen til at møde op alligevel.

 

Kommende arrangementer
fra IDA Fyn

22 okt.
What does an ethical drone look like?
  • IDA Odense, Odense c
  • mandag d. 22. oktober kl. 17:00
23 okt.
Supercomputeren ABACUS på SDU
  • SDU - Syddansk Universitet - Odense, Odense M
  • tirsdag d. 23. oktober kl. 17:00
25 okt.
Varmegenvinding fra industrielle processer
  • SIMAC, Svendborg
  • torsdag d. 25. oktober kl. 16:00
25 okt.
Grundlæggende statik med 2 nye hurtigmetoder
  • SDU - Syddansk Universitet - Odense, Odense M
  • torsdag d. 25. oktober kl. 17:00
29 okt.
Kom og hør om fremdrift for Nyt OUH
  • Projektkonteret for OUH, OdenseS
  • mandag d. 29. oktober kl. 17:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Fyn

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close