21-08-2018 23:13:19

IDA Offentlig delegeretforsamling 2012

Arrangør: IDA

IDA Offentlig indbyder hermed til delegeretforsamling.

Program:

Kl. 14.00 - 15.30 Rammerne for OK13-forhandlingerne samt en orientering om AC-overenskomstparternes serviceeftersyn af overenskomstsystemet v/professor Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Kl. 15.30 - 16.00 Pause

Kl. 16.00 - 18.00 Delegeretforsamling

Kl. 18.00 -            Middag

Foreløbig dagsorden for delegeretforsamlingen:

1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Godkendelse af dagsorden
3. OK13 i IDA
4. Beretning 2011
5. Fremlæggelse af regnskab for 2011
6. Fremlæggelse af budget for IDA Offentlig 2012
7. Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. maj 2012)
8. Valg af 5 suppleanter i prioriteret rækkefølge for 1 år
9. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet på delegeretforsamlingen, skal være IDA Offentligs bestyrelse i hænde senest den 1. maj 2012. Forslag sendes til Annemette Damlund på mail and@ida.dk eller til IDAs sekretariat, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V, att.  Annemette Damlund.

Endelig dagsorden for delegeretforsamlingen samt bestyrelsens skriftlige beretning vil sammen med regnskab 2011, budget 2012, deltagerliste og rejseafregningsblanket blive udsendt den 15. maj 2011.

IDA Offentligs vedtægter kan findes på IDAs hjemmeside www.ida.dk under Om IDA > IDAs politiske opbygning > Love og vedtægter. Vedtægterne kan også rekvireres ved henvendelse til IDAs sekretariat.

Transport: IDA refunderer prisen for billigste rejsemåde. Togbilletter, der skal betales af IDA, skal bestilles hos: Via Travel A/S, tlf. 70 70 80 20 (direkte nr.). Ved bestillingen bedes du oplyse: kontonr. 26385, mødeaktivitet: IDA-Offentlig delegeretforsamling samt sekretærens navn: Lone Høyrup.

Med venlig hilsen
Thomas Damkjær Petersen
Formand for IDA Offentlig 

Kommende arrangementer
fra IDA

22 aug.
Spark døren ind med uopfordret jobsøgning
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 22. august kl. 09:00
23 aug.
Oplev et til lærerigt og inspirerende webinar med Martin Kreutzer
  • Webinar - Foran din egen computer/tablet/telefon
  • torsdag d. 23. august kl. 19:00
5 sep.
Medlemsmøde Grønland for offentlig ansatte
  • Hotel Hans Egede A/S, Nuuk
  • onsdag d. 05. september kl. 18:00
6 sep.
Medlemsmøde Grønland for privatansatte
  • Hotel Hans Egede A/S, Nuuk
  • torsdag d. 06. september kl. 18:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close