19-08-2018 13:52:03

IDA Offentlig delegeretforsamling 2013

Arrangør: IDA

IDA Offentlig indbyder hermed til delegeretforsamling.

Program:

Kl. 14.00 – 15.30 En gennemgang af resultatet af de offentlige overenskomstforhandlinger 2013 v/ arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Kl. 15.30 – 16.00 Pause

Kl. 16.00 – 18.00 Delegeretforsamling

Kl. 18.00 - Middag

Foreløbig dagsorden for delegeretforsamlingen:

1.  Valg af dirigent og stemmetællere
2.  Godkendelse af dagsorden
3.  OK13 i IDA
4.  Beretning 2012
5.  Fremlæggelse af regnskab for 2012
6.  Fremlæggelse af budget for IDA Offentlig 2013
7.  Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. april 2013)
8.  Godkendelse af forretningsorden for IDA Offentligs delegeretforsamling
9.  Valg af formand for en 3-årig periode
10. Valg af 10 medlemmer til bestyrelsen for en 3-årig periode
11. Valg af 5 suppleanter i prioriteret rækkefølge for 1 år
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på delegeretforsamlingen, skal være IDA Offentligs bestyrelse i hænde senest den 30. april 2013. Forslag sendes til Annemette Damlund på mail and@ida.dk eller til IDAs sekretariat, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V, att. Annemette Damlund.

Endelig dagsorden for delegeretforsamlingen samt bestyrelsens skriftlige beretning vil sammen med regnskab 2012, budget 2013, deltagerliste og rejseafregningsblanket blive udsendt ca. 1 uge før delegeretforsamlingen.

IDA Offentligs vedtægter kan findes på IDAs hjemmeside ida.dk under Om IDA > IDAs politiske opbygning > Love og vedtægter. Vedtægterne kan også rekvireres ved henvendelse til IDAs sekretariat, Lone Høyrup, tlf. 33 18 46 31.

Transport: IDA refunderer prisen for billigste rejsemåde.

Togbilletter, der skal betales af IDA, skal bestilles hos: Via Travel A/S, tlf. 70 70 80 20 (direkte nr.). Ved bestillingen bedes du oplyse: kontonr. 26385, mødeaktivitet: IDA-Offentlig delegeretforsamling samt sekretærens navn: Lone Høyrup.


Med venlig hilsen

Thomas Damkjær Petersen
Formand IDA Offentlig 

Kommende arrangementer
fra IDA

20 aug.
What is IDA and what can we do for you?
  • IDA, København V
  • mandag d. 20. august kl. 17:00
22 aug.
Spark døren ind med uopfordret jobsøgning
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 22. august kl. 09:00
23 aug.
Oplev et til lærerigt og inspirerende webinar med Martin Kreutzer
  • Webinar - Foran din egen computer/tablet/telefon
  • torsdag d. 23. august kl. 19:00
5 sep.
Medlemsmøde Grønland for offentlig ansatte
  • Hotel Hans Egede A/S, Nuuk
  • onsdag d. 05. september kl. 18:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close