16-11-2018 13:06:43

IDA Offentlig delegeretforsamling 2013

Arrangør: IDA

IDA Offentlig indbyder hermed til delegeretforsamling.

Program:

Kl. 14.00 – 15.30 En gennemgang af resultatet af de offentlige overenskomstforhandlinger 2013 v/ arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, Aalborg Universitet

Kl. 15.30 – 16.00 Pause

Kl. 16.00 – 18.00 Delegeretforsamling

Kl. 18.00 - Middag

Foreløbig dagsorden for delegeretforsamlingen:

1.  Valg af dirigent og stemmetællere
2.  Godkendelse af dagsorden
3.  OK13 i IDA
4.  Beretning 2012
5.  Fremlæggelse af regnskab for 2012
6.  Fremlæggelse af budget for IDA Offentlig 2013
7.  Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 30. april 2013)
8.  Godkendelse af forretningsorden for IDA Offentligs delegeretforsamling
9.  Valg af formand for en 3-årig periode
10. Valg af 10 medlemmer til bestyrelsen for en 3-årig periode
11. Valg af 5 suppleanter i prioriteret rækkefølge for 1 år
12. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på delegeretforsamlingen, skal være IDA Offentligs bestyrelse i hænde senest den 30. april 2013. Forslag sendes til Annemette Damlund på mail and@ida.dk eller til IDAs sekretariat, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V, att. Annemette Damlund.

Endelig dagsorden for delegeretforsamlingen samt bestyrelsens skriftlige beretning vil sammen med regnskab 2012, budget 2013, deltagerliste og rejseafregningsblanket blive udsendt ca. 1 uge før delegeretforsamlingen.

IDA Offentligs vedtægter kan findes på IDAs hjemmeside ida.dk under Om IDA > IDAs politiske opbygning > Love og vedtægter. Vedtægterne kan også rekvireres ved henvendelse til IDAs sekretariat, Lone Høyrup, tlf. 33 18 46 31.

Transport: IDA refunderer prisen for billigste rejsemåde.

Togbilletter, der skal betales af IDA, skal bestilles hos: Via Travel A/S, tlf. 70 70 80 20 (direkte nr.). Ved bestillingen bedes du oplyse: kontonr. 26385, mødeaktivitet: IDA-Offentlig delegeretforsamling samt sekretærens navn: Lone Høyrup.


Med venlig hilsen

Thomas Damkjær Petersen
Formand IDA Offentlig 

Kommende arrangementer
fra IDA

19 nov.
Drømmer du om at købe din helt egen bolig?
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 19. november kl. 17:30
23 nov.
CV Workshop – sæt din faglighed i spil og få dit første job!
  • EY Huset Aarhus, Aarhus
  • fredag d. 23. november kl. 09:00
27 nov.
IDA Mentor Netværksmøde
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 27. november kl. 16:00
28 nov.
CV Workshop – sæt din faglighed i spil og få dit første job!
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 28. november kl. 09:00
29 nov.
Gå til eksamen med selvtillid - webinar
  • Webinar/ foran din egen pc'er, tablet, smartphone
  • torsdag d. 29. november kl. 17:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close