15-12-2018 12:41:43

IDA Offentlig delegeretforsamling 2014

Arrangør: Ingeniørforeningen, IDA

IDA Offentlig indbyder hermed til delegeretforsamling.

Program:

Kl. 14.00 – 15.30 Situationen på det offentlige arbejdsmarked og rammerne for OK15 v/arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen, Aalborg Universitet 

Kl. 15.30 – 16.00 Pause

Kl. 16.00 – 18.00 Delegeretforsamling

Kl. 18.00 - Middag

Foreløbig dagsorden for delegeretforsamlingen:

1.  Valg af dirigent og stemmetællere
2.  Godkendelse af dagsorden
3.  OK15
4.  Bestyrelsens beretning 2013
5.  Fremlæggelse af regnskab for 2013
6.  Fremlæggelse af budget for IDA Offentlig 2014
7.  Indkomne forslag (forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 29. april 2014)
8.  Valg af 5 suppleanter i prioriteret rækkefølge for 1 år
9.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på delegeretforsamlingen, skal være IDA Offentligs bestyrelse i hænde senest den 29. april 2014. Forslag sendes til Annemette Damlund på mail and@ida.dk eller til IDAs sekretariat, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V, att. Annemette Damlund.

Endelig dagsorden vil blive udsendt ca. 1 uge før delegeretforsamlingen.

IDA Offentligs vedtægter kan findes på IDAs hjemmeside https://ida.dk/om-ida/politisk-opbygning/idas-love-og-vedtaegter  Vedtægterne kan også rekvireres ved henvendelse til IDAs sekretariat, Lone Høyrup, tlf. 33 18 46 31.

Transport: IDA refunderer prisen for billigste rejsemåde.

Togbilletter, der skal betales af IDA, skal bestilles hos: Via Travel A/S, tlf. 70 70 80 20 (direkte nr.). Ved bestillingen bedes du oplyse: kontonr. 26385, mødeaktivitet: IDA-Offentlig delegeretforsamling samt sekretærens navn: Lone Høyrup.

Med venlig hilsen

Thomas Damkjær Petersen
Formand IDA Offentlig 

 

Tilvalg

Deltager i middagen
kr. 0
Deltager som delegeret med stemmeret
kr. 0
Deltager uden stemmeret
kr. 0

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close