18-08-2018 02:56:13

IDA på KU: LaTeX for begyndere

LaTeX er et program, som har sat standarderne for meget universitetsrelateret arbejde, såsom rapporter, bachelor- og kandidatafhandlinger, samt artikler til naturvidenskabelige tidsskrifter.
Arrangør: Studieudvalg, IDA Sjælland

OBS! Lokale ændring, kurset finder sted på HCØ, aud. 8.

LaTeX for begyndere er et 4 timers kursus for personer der ønsker at få en startvejledning til sproget. Der vil være korte forelæsninger og dertilhørende øvelser, hvor der vil være forelæser og en hjælpelærer tilstede.
 

Efter kurset vil du være i stand til:
- Lave kapitler, afsnit, underafsnit samt henvisninger hertil
- Lave litteraturliste og korrekte henvisninger til litteratur
- Indsætte billeder efter korrekt standard og henvise hertil
- Lave en korrekt indholdsfortegnelse
- Lave en standardforside til en naturvidenskabelig rapport
- Lave appendix og henvisninger hertil
- Lave ligninger og formler og henvise hertil

Dvs. alt du skal bruge for at komme i gang med en grundlæggende rapport.

NB: I skal medbringe egne computere med LaTeX installeret. Der vil nogle dage før arrangementet blive sendt en mail ud med dette.

Der vil blive serveret aftensmad i form af pizza eller lignende.

Tilvalg

Ledsager
kr. 50

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close