21-05-2018 18:47:59

IDA Sjælland Generalforsamling 2014

Årets regionsgeneralforsamling bliver i Køge - kom og vær med....
Arrangør: IDA Sjælland

17.15 - 18.00: Foredrag "Pyramiderne i Giza". Se arr. 310071
18.00 – 19.00: Middag
19.00 – 21.00: Generalforsamling

Dagsorden
1.   Valg af dirigent.
2.   Forelæggelse af regionens årsberetning til godkendelse.
3.   Fremlæggelse af regionens årsregnskab til godkendelse.
4.   Orientering om rammeaftale for indeværende år. Fremlæggelse af budget til godkendelse.
5.   Orientering om IDAs årsberetning, økonomi og kontingenter v. IDA formand Frida Frost
6.   Valg af regionsrådsformand.
7.   Valg af regionsråd og suppleanter herunder orientering om de udpegede medlemmer jf. § 5.
8.   Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant.
9.   Indkomne forslag herunder forslag, der ønskes behandlet i IDA.
10. Eventuelt.

Spørgsmål, som af et eller flere medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal af Regionsrådet sættes på dagsordenen under pkt. 9, når krav herom er fremsat skriftligt overfor
regionsrådet senest én måned før generalforsamlingen.

Kommende arrangementer
fra IDA Sjælland

21 maj.
Græsted Veterantræf 2018 – "Engineering the Past"
  • Græsted Veterantræf , Græsted
  • mandag d. 21. maj kl. 10:00
23 maj.
Research in energy storage at DTU Energy and examples of practical use
  • EnergyHub, Nordhavn
  • onsdag d. 23. maj kl. 16:00
23 maj.
Tour to Battery and fast charging installations
  • EnergyHub, Nordhavn
  • onsdag d. 23. maj kl. 18:00
26 maj.
Ringsted Radiomuseum - guidet rundtur, Sct. Bendts Kirke og Ringsteds historie
  • Ringsted Radiomuseum, Ringsted
  • lørdag d. 26. maj kl. 10:00
27 maj.
Besøg på Stevnsfortet med stor rundvisning – Stevnsfortet bag Facaden
  • Koldkrigsmuseum Stevnsfortet, Rødvig, Stevns
  • søndag d. 27. maj kl. 10:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Sjælland

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close