12-12-2018 15:36:17

IDA Trafik & Byplan og Nordjyske Planlæggere inviterer på arrangement om TRYGHED I BYEN

IDA Trafik & Byplan og Nordjyske Planlæggere inviterer til et spændende arrangement hvor begrebet "tryghed i byen" får et 360 graders eftersyn!
Arrangør: IDA Trafik og byplan
Medarrangør: Nordjyske Planlæggere, IDA Nord

Tryghed er i sig selv en subjektiv følelse, som kan ændre sig fra sted til sted og over tid. Med trafikplanlægningsbriller på er trygheden et interessant begreb, der skabes, når trafikanten interagerer med byrummet og med de andre trafikanter. 

Fire oplægsholdere vil med hver deres faglighed komme ind på hvordan tryghed - og ikke mindst utryghed opleves i byen. Efter oplæggene vil der være en fælles paneldebat, hvor der er mulighed for at diskutere emnet. Vi slutter arrangementet af med fælles aftensmad og lidt at drikke.  

Lidt om de fire oplægsholdere:

Johan Trettvik, Perceptionspsykolog, Psykologisk Institut AU og Cognitive Psychology Unit, AAU
Johan vil blandt andet komme ind på hvordan vi perciperer omgivelserne, og hvordan vi sorterer i de mange oplysninger vi møder på vores vej (fx skiltning, mennesker og trafik).
Hvorfor agerer vi som vi gør i trafikken?  Hvornår og hvorfor handler vi med hovedet under armen? Hvilke konkrete udfordringer er der i forhold til dette og hvad kan man konkret gøre for at ’guide’ såvel gående som cyklende bedst muligt ud fra et perceptionspsykologisk perspektiv.

Jonathan Reghev, By- og Mobilitetsplanlægger

Den nyuddannede By og mobilitetsplanlægger Jonathan Reghev tager udgangspunkt i hans netop overstående speciale Vejen til en tryggere cykelsti - Et studie af tryghedsoplevelsen på de københavnske cykelstier. Dette speciale har søgt en dybere forståelse af hvad tryghed som begreb indeholder, og hvad det betyder for den enkelte cyklist.Tryghed og ikke mindst utryghed viser det sig, er ikke så simpelt endda, og den enes tryghed kan nemt være den andes utryghed, og forvirring om regler, normer og dårlige kommunikations forhold kan gøre det hele endnu værre for cyklisterene selv og alle andre i trafikken

Niels Hoe, Cykelplanlægningsekspert, Hoe360Consulting
Niels' oplæg tager afsæt i utryghed set fra cyklisternes perspektiv. Kan cyklisternes til tider 'anarkistiskee' adfærd kædes sammen med at de føler det utrygt at følge reglerne? - og er cyklisterne i virkeligheden cyklisternes værste fjende når det gælder utryghed. Oplægget ligger op til en diskussion af, om det er cyklisternes egenrådighed, der skaber de utrygge situationer i trafikken - og om man kan planlægge sig ud af det?

Anne Eriksson, Trafiksikkerhedsekspert, Københavns Kommune
Anne arbejder til dagligt med trafiksikkerhed og giver i sit oplæg bud på, hvordan man overlever som trafikant i København. Hvad ved vi egentlig om trygheden i trafikken og hvordan får man det ind i planlægningen som et brugbart parameter. Hvilke fysiske tiltag virker - ikke blot på papiret, men også testet af hverdagen og hvordan kan man påvirke folk til at opleve byen som tryg at færdes i som trafikant.
 

Kommende arrangementer
fra IDA Trafik og byplan

28 jan.
30 år med Trafik og Veje
  • mandag d. 28. januar kl. 16:30
30 jan.
Byens Gulv 2019 - Cirkulær økonomi og bæredygtighed
  • Nyborg Strand Hotel, Nyborg
  • onsdag d. 30. januar kl. 09:00

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close