19-08-2018 07:19:01

Indenlandsk godstransport på jernbane, trusler og muligheder

Indenlandsk jernbanegods i Danmark
Arrangør: IDA Rail

Hvorfor er indenlandsk gods på jernbane stort set forsvundet? Med udgangspunkt i overordnede samfundshensyn har EU gennem mange år arbejdet på en overflytning af gods fra vej til jernbane. De primære begrundelser har været, og er fortsat, hensynet til miljøet og de voldsomt stigende trængselsproblemer på det primære vejnet overalt i Europa.

På trods heraf er overflytningen gået trægt, når der er tale om indenlandsk godstrafik, herunder im- og eksport på jernbane. Her er godstransport på jernbane stort set forsvundet gennem de seneste 10 år. Bedre er det gået med transit-trafikken, om end der også på dette område fortsat er et udviklingspotentiale.

Med primær fokus på den nationale danske godstrafik på jernbane vil følgende indlæg belyse situationen og mulige løsninger:

 

 • ”Udviklingen i omfanget af gods på jernbane”

 Niels Selsmark, Trafikstyrelsen

 • ”Hvorfor er den indenlandske godstrafik på jernbane stort set forsvundet?”

 Ole Kien, Rambøll

 • ”Point of view from a great international freight undertaker”

 Gottfried Eymer, DBSchenker

 • ”Mere gods på skinnerne gennem bedre udnyttelse af infrastrukturen”

Hans Ege, Banedanmark

 • ”Case Sverige: Udvikling af godstransport fra Göteborg Havn”

Stig-Göran Thorén, Göteborg Havn

 • ”Modulvogntog versus gods på jernbane – venner eller fjender?”

 Rune Noach, Dansk Industri

Kommende arrangementer
fra IDA Rail

27 aug.
Ibrugtagning af det nye ERMTS signalsystem
 • Trafiktårn Øst, København V
 • mandag d. 27. august kl. 17:00
29 aug.
Status på anlægsarbejdet på Odense Letbane
 • Odin Havnepark, Odense C
 • onsdag d. 29. august kl. 16:00
2 okt.
Hastighedsopgradering og sporfornyelse Aarhus-Langå
 • EY-Huset, Aarhus C.
 • tirsdag d. 02. oktober kl. 16:00
10 okt.
Studierejse med IDA Rail og NJS til Västerås og Stockholm 10-14 oktober 2018
 • Københavns Hovedbanegård - Under Uret, København V
 • onsdag d. 10. oktober kl. 15:00
13 nov.
Banedanmarks og Sund & Bælts digitaliseringsstrategier
 • Banedanmark, København Ø
 • tirsdag d. 13. november kl. 16:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Rail

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close