26-04-2018 07:55:15

Industri 4.0 inden for Sundhedssektoren

På dette gå-hjem-møde skal vi bl.a. høre eksempler på mulighederne inden for Industri 4.0 samt hvordan det bruges til udvikling af nye komponenter til sundhedssektoren, Big Data mv.
Arrangør: IDA Sundhedsteknologi
Medarrangører: IDA Bioteknologi, IDA Embedded, IDA IT, IDA Mechanical, IDA Mechanical Sjælland, IDA Sjælland

Vi er i en tid, hvor digitaliseringen for alvor tager fart. Flere og flere produkter bliver gjort smarte og mere intelligente ved at blive udstyret med små computere eller sensorer, der kan opsamle enorme mængder af data (big data). Produkter lige fra robotstøvsugere over fræsemaskiner til smartphones kan gå på internettet (Internet of Things), og dermed kan dataene bliver opsamlet (i clouden) og efterfølgende analyseret.

Digitaliseringen er rygraden i Industri 4.0. Virksomhederne står i dag over for helt nye muligheder, nu hvor teknologierne bliver forbundet med hinanden og begynder at kommunikere på tværs.

Program:

Kl 16:45              Mulighed for kaffe/te

Kl 17:00              Indledning ved IDA Sundhedsteknologi og DTU

Kl 17:05              Mulighederne ved at digitalisering og industri 4 
                            v/ Christine Ipsen, DTU Management Engineering

Kl 17:45              Mulighederne fremover for 3D-print af komponenter til sundhedssektoren 
                            v/ David Bue Pedersen, DTU Mekanik

Kl 18:30              Pause med sandwich og øl/vand

Kl 19:00              Udvikling af robotter til automatisk transport af tomme hospitalssenge  
                             v/ Lars Dalgaard,Teknologisk Institut

Kl 19:45              Innovation og optimering brugen af Big Data
                             v/ Sam Kondo Steffensen, DTU Business

Kl 20:30              Program slut og tak for deltagelse

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.

Nærmer uddybning af emnerne.

Mulighederne ved at digitalisering og industri 4 v/ Christine Ipsen, DTU Management Engineering

Industri 4.0 stiller enorme krav til virksomhedslederne. Mens den daglige produktion kører, skal ledelsen træffe en række beslutninger, som har potentiale til at forandre både virksomhedens strategi og organisation, forklarer lektor Christine Ipsen, leder af forskningsgruppen ’Implementation and Performance Management’ ved DTU Management Engineering. Hun peger særligt på tre udfordringer, som virksomhedens ledelse skal håndtere, hvis de skal udnytte digitaliseringen (fra Dynamo 49).

Mulighederne fremover for 3D-print af komponenter til sundhedssektoren ”Additive manufacturing” v/ David Bue Pedersen, DTU Mekanik

Additive manufacturing er fremstillingsteknologier, der kan bygge emner op lag på lag. Dette kan gøres på forskellige måder – bl.a. med 3D-print.

Teknologierne er i mange år blevet anvendt til fremstilling af prototyper, men i takt med at materialer og teknologier modnes, er det nu muligt at anvende teknologierne til direkte produktion.

Endvidere adskiller additive manufacturing sig fra traditionelle fremstillingsteknologier ved at have langt større designfrihed. Det er muligt at lave geometrier, som tidligere ikke har været mulige. Det kunne f.eks. være indvendige dynamiske kanaler og lign.

Additive manufacturing adskiller sig fra såkaldt spåntagende bearbejdning (en bearbejdningsproces, hvor man fjerner materiale ved f.eks. at fræse, høvle eller slibe) ved at tilføje materiale i stedet for at fjerne materiale. Metoden bevirker, at man typisk vil have et meget mindre materialeforbrug i sine produkter.

Udvikling af robotter til automatisk transport af tomme hospitalssenge  v/ Lars Dalgaard, Teknologisk Institut

Forskere og hospitalsansatte er ved at udvikle robotter, der skal transportere hospitalssenge til vask helt automatisk, og uden at de bliver berørt af menneskehænder. På Odense Universitetshospital (OUH) er man i gang med at løse en opgave, der kan kortlægge nyt land for brugen af ’Internet of Things’ – og som samtidig er et konkret redskab til at effektivisere hospitalsdriften – og bringe det nye hospital, der er under opførelse, ind i fremtiden. Som en del af den indsats er de blevet partner i et stort europæisk projekt _Safe Cooperating  Cyber-Physical Systems using Wireless Communication_ (SafeCOP), som er delvist finansieret af InnovationsFonden. Fra dansk side deltager desuden Teknologisk Institut, DTU Compute og virksomheden Technicon, som i samarbejde med OUH har fokus på at udvikle en automatiseret proces til transport af hospitalssenge på hospitalet, når de skal rengøres.

Rengøring af hospitalssenge er en opgave, der ofte foretages af personale på stuerne, da det er for tidskrævende manuelt at flytte dem til centrale sengevaskerier og tilbage igen. Tesen i den danske del af SafeCOP er, at man i stedet for store automatiske logistikenheder i stedet kan benytte små billige robotter i par, til automatisk at flytte senge mellem stuer og centrale sengevaskerier. Udfordringen er at sikre, at man ikke skaber flere patienter, når robotter med store senge skal køre omkring på hospitalets gange blandt læger, patienter og pårørende i et miljø, hvor der fra tid til anden opstår akutte, kaotiske situationer.
  
Teknologisk Institut har i projektets første år udviklet en robotplatform bestående af to selvkørende enheder der næste år skal testes på gangene på OUH. Lars Dalgaard vil i sit indlæg fortælle om udviklingsprocessen, om udfordringer og barrierer og om fremtidsperspektiverne.
 
Lars Dalgaard har arbejdet med robotteknologi i mere end 20 år som iværksætter, underviser, forelæser, forsker, konsulent, og siden 2014 som Sektionsleder for ServiceRobot-området i Teknologisk Instituts Center for Robotteknologi. _Teknologimæssigt_ er hans fokus på fleksible mobile logistik robotter til industrien, sundheds- og servicesektorerne, og på anvendelsen af civile autonome droner til bl.a. inspektion og overfladebehandling. _Løsningsmæssigt_ er hans fokus på robotsystem design hvor værdien skabes i krydsfeltet mellem de tekniske, organisatoriske, menneskelige og økonomiske behov og krav. Gennem årene har Lars Dalgaard arbejdet med robotteknologi i alle former og størrelser fra mobile robotter til flytning af potteplanter i gartnerier, over selv-konfigurerende modulære robotter og modulære robotter til dynamisk ændring af layout i svinestalde,til butlerrobotter og robotter til interativ rumadskildelse.
 

Innovation og optimering brugen af Big Data v/ Sam Kondo Steffensen, DTU Business

Der bliver lagt store planer for at give ledere og andre nøglepersoner i den danske sundhedssektor den optimale efteruddannelse, hvor fokus bl.a. kommer til at være på innovation og Big Data. 

”Det der overordnet er på dagsordenen i sundhedssektoren er sygehusets rolle i fremtiden, sammenhængende forløb og mere fokus på forebyggelse. Hvordan sikrer man en stabil drift samtidig med at man sætter sig nye mål? Noget af det vi kommer til at arbejde med vil blive at få inddraget flere lag fra organisationerne i nye programmer med større operationelt fokus, så forskellige innovative ideer kan blive konkret nyttiggjort på tværs af organisations niveauer og funktioner,”:

”Teknologien sætter strategien for de fleste organisationer i dag, og alle snakker om nye teknologiske gennembrud. Virksomhederne og de store institutioner ved jo godt, at de skal følge med. Men det svære er at omsætte indsigt til handling. Vi hjælper dem med at forstå og bruge teknologien ledelsesmæssigt, baseret på relevans og med at skabe forretningsmæssig værdi på en meget konkret måde,”. 

 

Det er gratis at deltage dog opkræves et gebyr på DKK 200,-, dersom evt. afmelding ikke sker inden 3. dage før afholdelsen.

Er du ikke medlem af IDA eller har du ikke i forvejen en brugerprofil skal du oprette en brugerkonto her >
Brugerprofilen giver dig adgang til at tilmelde dig arrangementer, deltage i debatten på Universe og downloade præsentationer fra vores arrangementer. Bemærk, ved oprettelse af brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA. 

 

 

 

Tilvalg

Ledsager
kr. 0

Kommende arrangementer
fra IDA Sundhedsteknologi

7 maj.
3D print i sundhedssektoren
  • Teknologisk Institut, Taastrup
  • mandag d. 07. maj kl. 08:30
7 maj.
Udvikling af fremtidens høreapparater samt hjertelydsmåling og analyse
  • EY Huset, Aarhus C
  • mandag d. 07. maj kl. 17:00
16 maj.
Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg
  • Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, København NV
  • onsdag d. 16. maj kl. 16:00
22 maj.
Strengthening the health sector and creating growth with new technologies
  • IDA Mødecenter, København V
  • tirsdag d. 22. maj kl. 12:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Sundhedsteknologi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close