11-12-2018 14:50:00

Innovationsfondens projekter inden for Droner og lagring af energi

På dette gå hjem-møde får du indsigt i nogle af de projekter, som Innovationsfonden sætter penge i. Vi starter med at høre om mulighederne ved brug af droner og høre om praktisk brug ved bl.a. kontrol af muligt tab af varme fra fjernvarmerør.

Hvornår?

tirsdag d. 30. april 2019 KL. 17:00 - 20:30
Tilmeldingsfrist
fredag d. 26. april 2019 - 14:00
Arrangementsnummer
329264
28 ledige pladser

Hvor?

IDA Mødecenter
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V
Arrangør: IDA Mechanical
Medarrangører: BYG Sjælland, IDA Sjælland, IDA Grøn Teknologi, IDA IT, IDA Mechanical Sjælland, IDA Sjælland
arrangementsbillede

Hør mere om hvilke muligheder, der er ved droner. Du kan blandt andet høre, hvordan Drone Systems anvender droner ved termografering af fjernvarmeledninger, eller om DTU Space DroneCenter, der har et mål om at anvende droner til vigtige samfundsopgaver såsom at finde miner, der ligger skjult under havets overflade.

Derudover kan du høre mere om, hvordan du rent praktisk kan anvende droner i virkeligheden.

Program:

Kl 16:45 Kaffe/te

Kl 17:00 Indledning v/ / Keld Olsen, IDA Mechanical

Kl 17:05 Droner til gavn for samfundet v/ Michael Linden-Vørnle, DTU Space

Kl 18:00 Eksempler på brug af Droner ved Termografering af fjernevarmeledninger v/ Michael Noer-Hvarre, Drone Systems

Kl 18:45 Pause med sandwich og drikkevarer.

Kl 19:15 HiGradeGas - udvikler nanostrukturerede materialer til mere effektive adsorptionsprocesser v/ Andreas Kaiser, DTU Energi, oplæg på Engelsk

Kl 20:15 Afslutning v/ Keld Olsen IDA Mechanical

Efter hvert indlæg er der afsat tid til spørgsmål.

Eventuelle spørgsmål til arrangementet kontakt Keld Olsen på 60825489 / keldolsen2@godmail.dk

Nærmer uddybning af emnerne.

Droner til gavn for samfundet v/ Michael Linden-Vørnle, DTU Space

Blåmuslinger, ålegræs og miner, der befinder sig i havet som et levn fra for længst afsluttede krige, er eksempler på mål for droner, der bliver sendt til vejrs i DTU-projekter.

Med andre ord er DTU godt i gang med at virkeliggøre målet i regeringens nylige droner til løse vigtige samfundsopgaver.

- Strategien løftes området og passer godt ind i den indsats, som er bygget op på DTU over de seneste år.

DTU Space DroneCenter blev stiftet i efteråret 2014.

Eksempler på brug af Droner ved Termografering af fjernevarmeledninger v/ Michael Noer-Hvarre, Drone Systems

Drone Systems er grundlagt i 2015 og har siden grundlæggelsen målrettet specialiseret sig indenfor termiske droneinspektioner. Vores primære service er komplet og systematisk termisk kortlægning af fjernvarmeforsyningsnet. Over 60 fjernvarmeværker benytter sig af vores ekspertise og service, heriblandt flere af de største i Danmark.

Drone Systems er pioner i blandt danske dronevirksomhed. Vi gør en ekstraordinær indsat for sikkerhed og laver grundig planlægning af flyveoperationer.
- Første virksomhed med generel dispensation fra Trafik & Byggestyrelsen til overflyvning af privat grund
- Første virksomhed til at gennemføre større flyveoperation inden for 5 km sikkerhedszone ved Kastrup Lufthavn
- Første virksomhed til at gennemføre større flyveoperation inden for 2 km sikkerhedszone ved Aalborg Lufthavn

Drone Systems foretager primært lækagesøgning i perioden november til april. Akut lækagesøgning kan foretages selv på varme sommernætter. Dronerne flyver om natten, i en højde af 80-120 m. hvorfra lækager lokaliseres med en præcision på under en meter, selv mindre lækager på returledninger.

Termisk data fra dronerne processeres og analyseres, hvorefter resultaterne afleveres i Teraplan, Drone Systems unikke webplatform. Her får værket et visuelt og komplet overblik over alle interessepunkter, inddelt i kategorier med angivelse af kritiske hotspots og temperaturmålinger. Værket kan tilføje kommentarer og egne billeder samt styre workflow i forbindelse med udbedring af skader.

Dronetermograferingen sammen med vores billedanalyse og den efterfølgende præsentation i Teraplan giver værkerne det bedst mulige overblik over ledningsnettet. Resultatet er tilstandsregistrering af ledningstraceen i form af interessepunkter sammen med det generelle varmeaftryk. Det giver mulighed for at planlægge den forebyggende indsats, som værkerne udfører for at opretholde en høj driftssikkerhed. Desuden giver det et grundlag til at foretage strategisk prioritering af renovering.

Dronetermografering giver også mulighed for at kvalitetssikre udbedrede skader, renoveringsarbejde og nyanlæggelser. Herved kan værkerne dokumentere og reagere i forbindelse med garantisager.

HiGradeGas - udvikler nanostrukturerede materialer til mere effektive adsorptionsprocesser v/ Andreas Kaiser, DTU Energi, oplæg på Engelsk

Biogas er én af de vedvarende energikilder, som den danske regering har besluttet skal bidrage til, at Danmark i 2050 kan kalde sig et fossilfrit samfund. HiGradeGas udvikler nye nanomaterialer, dels nogle som effektivt kan fjerne CO2 fra biogassen, og dels nogle, som effektivt kan opsamle metan fra gassen ved adsorption. Materialerne skal fremstilles ud fra specielle pulversammensætninger, som har vist sig særligt

velegnede til rensning af biogas. De anvendte teknologier vil være henholdsvis avanceret elektrospinning og mere traditionel keramisk produktion. De nye nanomaterialer skal indbygges i udstyr, som kunne accelerere processer, hvor gassen renses og opsamles. Herved bidrager vi til en fremtid, hvor biogas fungerer som fleksibelt mellemlager i perioder med variation i energiproduktionen fra f.eks. sol og vind.

------------------------------------------

Det er gratis at deltage dog opkræves et gebyr på DKK 200,-, dersom evt. afmelding ikke sker inden 3 arbejdsdage før afholdelsen.

Er du ikke medlem af IDA eller har du ikke i forvejen en brugerprofil skal du oprette en brugerkonto her https://universe.ida.dk/bruger/login/

Brugerprofilen giver dig adgang til at tilmelde dig arrangementer, deltage i debatten på Universe og downloade præsentationer fra vores arrangementer. Bemærk, ved oprettelse af brugerprofil får du adgang til IDA's online tjenester - du bliver ikke medlem af IDA.

Tilmeld

Kommende arrangementer
fra IDA Mechanical

9 jan.
Cognitive Buildings, hvor langt er vi kommet og mulighederne fremover
  • IDA, København V
  • onsdag d. 09. januar kl. 16:45
18 jan.
IDA Space Kick Off
  • IDA Mødecenter, København V
  • fredag d. 18. januar kl. 15:00
24 jan.
Industri 4.0 - Fremtidens intelligente industri
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 24. januar kl. 08:30
30 jan.
Seminar om smart & effektiv datahåndtering
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 30. januar kl. 16:45
26 feb.
Betydningen af optimalt indeklima og tilhørende ventilationssystemer mv.
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 26. februar kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Mechanical

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close