26-05-2018 15:54:02

Iskerneboringer og klimaændringer

Arrangør: Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland
Medarrangør: IDA Mechanical Sjælland

Iskerneboringer og klimaændringer
 
I 3-4 kilometer lange iskerner boret i Indlandsisen i Grønland og i Antarktis kan man følge fortidens klima tilbage i tiden år for år. I Grønland rækker iskernerne 130 tusind år tilbage i tiden, hvilket dækker den sidste istid samt den nuværende mellemistid, Holocæn, og den forrige mellemistid, Eem-tiden, hvor temperaturerne var højere end de er i dag. Iskerner fra Antarktis rækker mere end 800 tusinde år tilbage og viser at istiderne er kommet og gået med cirka 100 tusinde års mellemrum.

I iskernerne kan man dels se fortidens naturlige klimaændringer, som har vist sig at være meget voldsommere end tidligere antaget, dels kan man se fortidens vulkanske aktivitet og atmosfærens indhold af drivhusgasser tilbage i tiden. Iskernerne viser meget tydeligt at mængden af drivhusgasser i atmosfæren med industrialiseringen er kommet helt ud af balance i forhold til det naturlige niveau gennem de sidste 800 tusind år. I fremtiden vil det stærkt forøgede indhold af drivhusgasser i atmosfæren resultere i højere globale temperaturer, i forøget afsmeltningen fra iskapperne, og dermed i et højere havniveau. Vi spiser først inden foredraget.

Foredragsholderen er  Anders Svensson
Niels Bohr Institute, Ice and Climate Research, University of Copenhagen

Pris
Pris 100 kr for IDA medlemmer, ledsagere og for eksterne incl mad og 1 øl.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding senest den 17 april 2013.

 

Kommende arrangementer
fra Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland

29 maj.
Byvandring Køge med afslutning i Hugos's kælder
  • Statuen, Køge
  • tirsdag d. 29. maj kl. 17:30
2 jun.
Geologisk og historisk tur på Stevns, fra Højerup Kirke til Boesdal Kalkbrud
  • Geologisk og historisk tur på Stevns , 4660 Store Heddinge
  • lørdag d. 02. juni kl. 10:00
3 jun.
Familietur til Sagnlandet Lejre
  • Sagnlandet Lejre, Lejre
  • søndag d. 03. juni kl. 10:00
4 jun.
Rundvisning over hvælvingerne i Roskilde Domkirke
  • Roskilde Domkirke, Roskilde
  • mandag d. 04. juni kl. 18:00
6 jun.
Virksomhedsbesøg hos CP ApS
  • CP ApS, Viby Sj
  • onsdag d. 06. juni kl. 18:00
Se alle kommende arrangementer fra Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close