17-11-2018 10:16:23

IT og energi: Mere data – bedre energisystem?

Kløgtig brug af data giver i alle sektorer øget effektivisering og mulighed for at identificere skjulte mønstre, og for at optimere i forskellige led af processen.
Arrangør: IDA Energi
Medarrangører: Energi, IDA Østjylland, Energiteknisk Gruppe, IDA Nord, IDA Embedded

Vi tager et kig på forskellige anvendelser af data på energiområdet, henholdsvis på produktionssiden, forbrugssiden og i det samlede systemperspektiv. 
 
IDA Energi, IDA Energi Østjylland, Energiteknisk Gruppe, Nordjylland samt IDA Embedded inviterer til et arrangement der ikke bare i sit indhold er spændende, men også i sin form er nyskabende. Tre oplægsholdere præsenterer hhv. forbrugs-, produktions- og systemsiden ift. anvendelsen af data i energisektoren. Der vil være publikum og oplægsholdere i både Århus og København, og via videokonferenceudstyr vil alle tilstedeværende have mulighed for at se, høre og deltage i debatten.

• Produktionssiden vil være repræsenteret af CHPCOM-projektet - chpcom.dk - der har forbedret den datakommunikation, som foregår mellem decentrale kraftvarmeværker og systemniveauet.

• Forbrugssiden er repræsenteret ved professor Henrik Madsen, DTU Compute - http://www.smart-cities-centre.org/. Her er der fokus på hvorledes data kan anvendes til at identificere muligheder for energibesparelser, samt i forbindelse med fremtidens smarte energisystemer.

• Endelig vil systemperspektivet blive dækket gennem præsentation af Insero Energys nyudviklede, og meget alsidige energisystemplatform, Energy Together - http://www.energy-together.dk/ 
 
Program
Kl. 17:00: Velkomst (Daniel Møller Sneum, IDA Energi)
Kl. 17:05: Anvendelsen af forbrugsdata i et smart energisystem (prof. Henrik Madsen, DTU Compute – oplæg fra København)
Kl. 17:35: CHPCOM: Databehov og løsninger på produktionssiden (David Victor Tackie, Dansk Energi – oplæg fra København)
Kl. 18:05: Pause – sandwich
Kl. 18:35: Energy Together platformen – hvordan data, forbrug og produktion mødes (Flemming Nissen, Insero Energy – oplæg fra Aarhus)
Kl. 19:05: Afrunding og spørgsmål
Kl. 19.30: Tak for i dag

Der er begrænset antal pladser, så det anbefales at tilmelde sig i god tid.

Bemærk at du tilmelder dig det rigtige fysiske arrangementssted. Nærværende arrangement er knyttet til København. Ønsker du at deltage fra Aarhus, så tilmeld dig i stedet her: http://ida.dk/event/313923

Kommende arrangementer
fra IDA Energi

21 nov.
Datacentre – muligheder og udfordringer for det danske energisystem
  • Energistyrelsen
  • onsdag d. 21. november kl. 15:00
3 dec.
Fjernkøling - et nyt element i vores energiinfrastruktur
  • IDA Mødecenter, København V
  • mandag d. 03. december kl. 16:30
9 jan.
Cognitive Buildings, hvor langt er vi kommet og mulighederne fremover
  • IDA, København V
  • onsdag d. 09. januar kl. 16:45
26 feb.
Betydningen af optimalt indeklima og tilhørende ventilationssystemer mv.
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 26. februar kl. 16:45
12 mar.
Optimering brugen af grønne energikilder til transportsektoren
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 12. marts kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Energi

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close