19-10-2018 11:22:28

IT og energi: Mere data – bedre energisystem?

Kløgtig brug af data giver i alle sektorer øget effektivisering og mulighed for at identificere skjulte mønstre, og for at optimere i forskellige led af processen.
Arrangør: Energi, IDA Østjylland
Medarrangører: Energiteknisk Gruppe, IDA Nord, IDA Embedded, IDA Energi

Vi tager et kig på forskellige anvendelser af data på energiområdet, henholdsvis på produktionssiden, forbrugssiden og i det samlede systemperspektiv. 
 
IDA Energi, IDA Energi Østjylland, Energiteknisk Gruppe, Nordjylland og IDA Embedded inviterer til et arrangement der ikke bare i sit indhold er spændende, men også i sin form er nyskabende. Tre oplægsholdere præsenterer hhv. forbrugs-, produktions- og systemsiden ift. anvendelsen af data i energisektoren. Der vil være publikum og oplægsholdere i både Århus og København, og via videokonferenceudstyr vil alle tilstedeværende have mulighed for at se, høre og deltage i debatten.

• Produktionssiden vil være repræsenteret af CHPCOM-projektet - chpcom.dk - der har forbedret den datakommunikation, som foregår mellem decentrale kraftvarmeværker og systemniveauet.

• Forbrugssiden er repræsenteret ved professor Henrik Madsen, DTU Compute - http://www.smart-cities-centre.org/. Her er der fokus på hvorledes data kan anvendes til at identificere muligheder for energibesparelser, samt i forbindelse med fremtidens smarte energisystemer.

• Endelig vil systemperspektivet blive dækket gennem præsentation af Insero Energys nyudviklede, og meget alsidige energisystemplatform, Energy Together - http://www.energy-together.dk/ 
 
Program
Kl. 17:00: Velkomst (Daniel Møller Sneum, IDA Energi)
Kl. 17:05: Anvendelsen af forbrugsdata i et smart energisystem (prof. Henrik Madsen, DTU Compute – oplæg fra København)
Kl. 17:35: CHPCOM: Databehov og løsninger på produktionssiden (David Victor Tackie, Dansk Energi – oplæg fra København)
Kl. 18:05: Pause – sandwich
Kl. 18:35: Energy Together platformen – hvordan data, forbrug og produktion mødes (Flemming Nissen, Insero Energy – oplæg fra Aarhus)
Kl. 19:05: Afrunding og spørgsmål
Kl. 19.30: Tak for i dag

Der er begrænset antal pladser, så det anbefales at tilmelde sig i god tid.

Bemærk at du tilmelder dig det rigtige fysiske arrangementssted. Nærværende arrangement er knyttet til Aarhus. Ønsker du at deltage fra København, så tilmeld dig i stedet her: http://ida.dk/event/313921

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close