20-11-2018 16:58:45

Ja eller nej til EU-Patentdomstolen

Det er svært at forestille sig en folkeafstemning, der kan handle om noget, som er mere kompliceret end EU-patentdomstolen.
Arrangør: Elektronik- og IT-Gruppen, IDA Nord

Den 25. maj skal danskerne til stemmeurnene for at afgøre, om Danmark skal tilslutte sig en fælles europæisk patentdomstol. Folkeafstemningen gælder alene domstolen og ikke det nye EU-Patentsystem.

Jakob Andersen, Varemærkejurist og European Trade Mark & Design Attorney fra Patrade’s Aalborg kontor, vil fortælle os om  fordele og ulemper ved det nye domstolssystem og hvordan vil det i givet fald påvirke danske firmaer.

Det nye EU-patent og den tilhørende EU-patentdomstol udgør tilsammen en patentreform, der bygger oven på det nuværende europæiske patentsamar­bejde. Alle eksisterende patenteringsmuligheder fortsætter uanfægtet. Det be­tyder, at EU-patentet og den tilhørende EU-patentdomstol blot bliver én af flere valgmuligheder, når man skal vælge det geografiske område, hvor man vil sætte sit patent i kraft.

I dag er det således, at når man har fået sit patent udstedt, kan man fx vælge, at det skal gælde i alle de 38 lande, der hører under det nuværende europæiske patentsamarbejde. Eller man kan vælge at nøjes med nogle af landene som fx Sverige, Tyskland og England, hvis det primært er de markeder, man vil satse på.

Det nye er, at man fremover også kan vælge det såkaldte enhedspatent – eller i folkemunde det nye EU-patent. Vælger man EU-patentet, vil ens patent gælde i alle EU-landene – bort set fra Spanien og Italien, der har valgt at stå uden for pa­tentreformen. (Hvis Danmark stemmer nej til EU-patentdomstolen, vil det heller ikke gælde i Danmark, fordi EU-patentet kun får effekt i de lande, der tilslutter sig EU-patentdomstolen).

Mere info her:

http://www.patrade.dk/Admin/Public/Download.aspx?file=Files%2fFiler%2fpatrade%2fPressemeddelelser%2fEU-patent+og+EU-patentdomstolen.pdf

Gratis arrangement iht, IDAs regler.

Kommende arrangementer
fra Elektronik- og IT-Gruppen, IDA Nord

22 nov.
LEAN FOR BEGYNDERE
  • IDA kontoret i Aalborg, Aalborg
  • torsdag d. 22. november kl. 18:00
28 nov.
Rundvisning på højspændings- og HVDC-station Vester Hassing
  • Energinet.dk Station Vester Hassing, Vodskov
  • onsdag d. 28. november kl. 17:00
5 dec.
Linux i små systemer
  • IDA Aalborg, Aalborg
  • onsdag d. 05. december kl. 17:00
12 dec.
Software som middel til at styrke konkurrenceevnen
  • Novi, Aalborg Øst
  • onsdag d. 12. december kl. 11:45
12 dec.
FROKOSTMØDE OG EFTERFØLGENDE FOREDRAG OM LOA
  • LOA Værft, Nørresundby
  • onsdag d. 12. december kl. 12:00
Se alle kommende arrangementer fra Elektronik- og IT-Gruppen, IDA Nord

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close