16-10-2018 01:45:51

Jernbanedelen af Femern Bælt forbindelsen, opdatering til dobbeltspor

Kom og hør Sectionschef Jeppe Juul Lauritsen & Projekteringsleder Per Søgaard fortælle om projektet, omfattende 120 km jernbane med ny bro over Guldborgsund og Masnedsund samt 55 km nyt spor mellem Vordingborg og Rødby med et budget på 9,5 milliarder kr.
Arrangør: IDA Mechanical Sjælland
Medarrangører: IDA Mechanical, IDA Rail

Ringsted-Femern Banen er ét af Banedanmarks allerstørste infrastrukturprojekter til dato. Alene det faktum, at projektet har et budget på 9,5 milliarder kr. og løber hen over de næste mange år, siger noget om projektets størrelse.

Før den knap 120 km lange jernbane er i stand til at levere den ønskede kapacitet i fremtiden, skal strækningen gennemgå en omfattende ombygning. Der etableres et nyt 55 km langt ekstra spor mellem Vordingborg og Rødby, så banen bliver dobbeltsporet hele vejen. 

Flere eksisterende stationer og perroner ombygges med nye adgangsveje, elevatorer og vejanlæg. Der opføres en helt ny jernbanebro over Guldborgsund, og jernbaneforbindelsen over Masnedsund erstattes af en ny dobbeltsporet bro. Desuden skal banen elektrificeres med nyt kørestrømsanlæg, og der udrulles et helt nyt signalsystem.

Vi udskifter også skinnerne på store dele af strækningen, laver ny sporkasse, etablerer dræn langs banen og flytter gamle kabler i undergrunden. Desuden forstærkes flere dæmninger for at tillade højere hastighed, og der bygges faunapassager af hensyn til dyreliv og miljø.

Ombygning af mere end 100 broer

For at gøre plads til kørestrøm og det ekstra spor, skal mere end 100 broer og et større antal vejanlæg ombygges. Samtidig etableres der nye signaler på hele
strækningen, som gør det muligt at øge farten til 200 kilometer i timen. Men også en lang række andre ting skal være på plads, før banen kan tages i brug.

Blandt andet skal vi:

rette flere kurver ud, så togene kan øge farten til 200 km/t

anlægge ny linjeføring nord og syd for Glumsø, syd for Vordingborg og syd for Eskilstrup

bygge overhalingsspor nord for Glumsø, ved Orehoved og Holeby

udgrave en ny sejlrende ved Masnedsund til Vordingborg Havn

ombygge perronerne på Glumsø Station og Lundby Station

forlænge perroner på Vordingborg Station og bygge ny gangbro

flytte og forlænge perroner på Nørre Alslev og Eskilstrup stationer, samt bygge nye gangbroer

bygge nyt vejanlæg i Eskilstrup som erstatning for den nuværende jernbaneoverkørsel

foretage større sporombygning på Nykøbing F Station og anlægge ny station ved Holeby

anlægge faunapassager, så dyrearter kan komme på tværs af banen

støjisolere 1700 bygninger og opsætte støjskærme udvalgte steder

elektrificere hele banen, som i dag kun betjener dieseltog

Kommende arrangementer
fra IDA Mechanical Sjælland

22 okt.
Besøg på DOLL Living Lab / DOLL Visitor Center
  • DOLL Living Lab / DOLL Visitor Center, Glostrup
  • mandag d. 22. oktober kl. 17:00
24 okt.
Digital inspiration: Oplev mulighederne med ny teknologi og digitalisering
  • SAP, København Ø
  • onsdag d. 24. oktober kl. 16:00
25 okt.
Når robotter og kunstig intelligens tager over i produktionen
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 25. oktober kl. 16:45
29 okt.
Bøvl - fantastisk underholdende foredrag om ledelse, strategi og samarbejde med Niels Villemoes
  • Ringsted Kongrescenter, Ringsted
  • mandag d. 29. oktober kl. 18:30
1 nov.
Sjælland på sporet II
  • Restaurant Håndværkeren, Roskilde
  • torsdag d. 01. november kl. 12:00
Se alle kommende arrangementer fra IDA Mechanical Sjælland

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close