21-11-2018 21:32:50

Julia - Højtydende dynamisk sprog til numeriske beregninger

Foredraget er en introduktion til programmeringssproget Julia, som fortrinsvis anvendes til numeriske beregninger. Julia har en JIT-compiler som understøtter distribueret parallel udførelse.
Arrangør: IDA Matematik
Medarrangør: IDA IT

Foredraget er en introduktion til programmeringssproget Julia med praktiske eksempler.

Julia er et nyt dynamisk programmeringssprog udviklet ved Massachusetts Institute Technology (MIT) og målrettet tekniske programmeringsproblemer. Sproget har et højt niveau af abstraktioner samt høj ydeevne. Julias compiler er i stand til at producere maskinkode sammenlignelig med C- og Fortran-implementeringer, hvilket ofte overflødiggør omskrivninger af kritiske kodelinjer til C og Fortran og har samtidig muliggjort, at størsteparten af Julias standardbibliotek er skrevet i Julia selv.
Foredraget giver en introduktion til programmeringssproget Julia med fokus på matematiske anvendelser. Der vil blive vist eksempler på anvendelse inden for matematisk finansiering, machine learning og løsning af differentialligninger. Eksemplerne vil helt eller delvist blive illustreret i Jupyter notesbøger.

Foredragsholderen:
Efter tre års ansættelse som postdoc. i JuliaLab ved MITs Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory, er Andreas Noack nyligt tiltrådt stillingen som Director of Research i Julia Computing. Firmaet blev stiftet i 2015 af Julias oprindelige udviklere for at skabe produkter relateret til Julia samt at fremme Julias udvikling.

Foredraget varer 2 timer hvoraf der er afsat en halv time til pause hvor der serveres sandwich og lidt at drikke.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close