17-10-2018 22:44:46

Kampen om Nordpolen

Arrangør: Miljøteknisk Gruppe, IDA NordDataindsamling i det Arktiske Ocean i forbindelse med Rigsfællesskabets Kontinentalsokkelprojekt.

Klimaændringerne har gjort at det Arktiske område er kommet i offentlighedens søgelys. Det har til tider givet anledning til ret særprægede overskrifter i medierne. Men “Kapløbet om Nordpolen” er afblæst og kyststaterne omkring det Arktiske Ocean er enige om, at de alle vil agere indenfor FN’s Havretskonvention. I foredraget gennemgås kort de bestemmelser i konventionen, der gør det muligt at udvide kontinentalsoklen ud over 200 sømil. Der fortælles om hvorledes de nødvendige data indsamles i et så vanskeligt tilgængeligt område som det Arktiske Ocean nord for Grønland. Endelig gøres der rede for den nyeste vurdering af kulbrinteressourcerne i det Arktiske Område, som nok vil aflive nogle af de myter, der trives i medierne.
 
Miljøgruppen har formået at få Christian Marcussen, som er projektleder for den grønlandske del af Rigsfællesskabets kontinentalsokkelprojekt til at komme og fortælle om selve projektet og dets politiske, økonomiske og miljømæssige betydning. Mere information om Kontinentalsokkelprojektet på dets hjemmeside
www.a76.dk.

Der serveres øl, vand og sandwich.

Der er begrænset deltagerantal og det er gratis at deltage i arrangementet.


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close