20-10-2018 07:07:57

Kan atomkraft opfylde verdens energibehov?

Arrangør: Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord
Medarrangør: Energiteknisk Gruppe, IDA Nord


Alle har en mening om atomkraft. Men er den baseret på facts eller følelser?

Alle er enige om, at vor nuværende energiforsyning er uholdbar. Olie, kul og gas opbruges i stadigt hurtigere tempo, samtidig med at drivhuseffekten truer vore økosystemer.
Alle håber på, at problemerne kan løses med vedvarende energi, men vedvarende energi er dyr.
Nogen peger derfor på atomkraft som en mellemløsning. Reserverne af potentielle atomare brændsler er store, og der er ingen drivhuseffekt ved atomkraft.
Andre mener, at risikoen er for høj, og omkostningerne ved at opbevare affaldet vil vedvare længe efter, at reserverne er opbrugt.

Bent Lauritzen har arbejdet ved Risø i mange år og kender problemstillingen bedre end de fleste.
Vi har derfor bedt ham besvare følgende spørgsmål:
- Hvilke muligheder har atomindustrien for at opfylde verdens energibehov i fremtiden?
Dette vil både omfatte mulighederne med dagens teknologi og med forventelige fremtidige teknologier, som f.eks. udnyttelse af thorium eller fusionsenergi
- Hvilke (miljømæssige) fordele er der ved atomenergi, og hvilke ulemper?
- Foredraget vil beskrive brændslets vej fra vugge til grav, de processer, brændslet undergår, de forureninger og miljørisici, dette medfører, og hvad man gør for at bekæmpe dem. Herunder peges på mulige fremtidige miljøforbedringer af teknologien.

Der vil undervejs blive serveret en sandwich samt en øl/vand.

Det er gratis at deltage i arrangementet, men der er begrænset deltagerantal og tilmelding er nødvendig.


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close