19-07-2018 16:57:14

Kan du klare trykket?

Arrangør: IDA Mechanical
Medarrangører: IDA Mechanical København, IDA Mechanical Nordsjælland, IDA Mechanical Sjælland

Skal din virksomhed have nyt trykbærende udstyr, eller er du fabrikant af trykbærende udstyr, så er det vigtigt at være opmærksom på de gældende regler på området.


Det europæiske trykudstyrsdirektiv 2014/68/EU er almindeligvis gældende for udstyr, der indeholder et overtryk på mere end 0,5 Bar.


Trykudstyrsdirektivet kaldes i daglig tale PED (Pressure Equipment Directive).


PED fastsætter regler for Klassifikation, konstruktion, fremstilling, kontrol, CE-mærkning og overensstemmelsesvurdering af trykbærende udstyr og trykbærende enheder.


PED er indført i Danmark ved At-bekendtgørelse nr. 190/2015 med senere ændringer.

Lars Tofte Johansen fra FORCE Technology vil give et indlæg, som giver en god oversigt over PED krav.


Deltagerne vil i forbindelse med dette indlæg få udleveret 2014/68/EU i A5-bogformat samt handouts af præsentationen.


Der vil være god mulighed for at stille og få svar på spørgsmål i forbindelse med arrangementet.

Lars Tofte Johansen fra FORCE Technology har beskæftiget sig med regler inden for trykbærende udstyr siden sin ansættelse i 1980.

Kommende arrangementer
fra IDA Mechanical

4 sep.
Machine learning for Science and Society - and Danish Industry - Alsion
  • Alsion, Sønderborg
  • tirsdag d. 04. september kl. 16:00
5 sep.
Familievirksomhed klar til Industri 4.0, ved at udnytte forskningen og samabejde med DTU
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 05. september kl. 16:45
12 sep.
Udvikling og produktion af højeffektive ventilatorer hos Novenco Building & Industry
  • Novenco-Building , Næstved
  • onsdag d. 12. september kl. 17:00
18 sep.
Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
  • EY Huset, Aarhus C
  • tirsdag d. 18. september kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Mechanical

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close