16-08-2018 09:42:50

Kan Lejre vandværk klare de nye krav?

Arrangør: IDA Mechanical Sjælland
Medarrangør: Roskilde-Køge Afdeling, IDA Sjælland

Den 9. august 1859 blev Københavns første vandværk taget i brug. Lejre vandværk er en del af Københavns vandforsyning. Vandværket er anlagt og opført 1934-39 efter tegninger af Ove Huus. Det er beliggende i et smukt terræn ved Lejre å som den første ejendom på den gamle lindeallé til Ledreborg. Drikkevand bliver fremstillet af grundvand, der bliver pumpet op fra undergrunden. Herefter bliver vandet normalt iltet og filtreret på et vandværk, inden det pumpes ud til forbrugernes vandhaner. Derfor består værket af maskinhuset, filterbygningen, nedgangskammeret, sandvaskbygningen med tjenesteboliger.

Iltning/luftning: Grundvandet iltes/luftes for at tilføre ilt til vandet og for at fjerne opløste luftarter som svovlbrinte (H2S), kuldioxid (CO2) og methan (CH4).

Filtrering: Vandet filtreres gennem granulært filtermateriale, oftest sand, for at fjerne jern (Fe), mangan (Mn) og nogle gange ammonium (NH3).

Vandforsyningen er generelt under omlægning fra hævertanlæg til dykpumper. Det sker i takt med at vi renoverer kildepladserne.

Københavns Energi KE indvinder ca. 53 mio. m3 grundvand årligt til fremstilling af drikkevand. Udover at stå for vandforsyningen i København leverer de til 16 andre kommuner i hovedstadsområdet. Drikkevand bliver mere og mere udsat for miljøfremmede stoffer og pesticider. Nogle er bange for kommende vandmangel på baggrund af forurenende stoffer. På mødet får vi en afklaring. 

Værket er normalt lukket for besøg og er kun åbnet for os.

Efter mødet vil Københavns Energi være vært med en sandwich og sodavand/øl.

Deltagelse iht. IDAs regler.

Kommende arrangementer
fra IDA Mechanical Sjælland

23 aug.
Byggeriet mister store digitale gevinster
  • IDA Mødecenter, København V
  • torsdag d. 23. august kl. 16:45
27 aug.
Ibrugtagning af det nye ERMTS signalsystem
  • Trafiktårn Øst, København V
  • mandag d. 27. august kl. 17:00
2 sep.
Besøg på Stevnsfortet – Danmarks Koldkrigsmuseum
  • Koldkrigsmuseum Stevnsfortet, Rødvig, Stevns
  • søndag d. 02. september kl. 10:00
5 sep.
Familievirksomhed klar til Industri 4.0, ved at udnytte forskningen og samabejde med DTU
  • IDA Mødecenter, København V
  • onsdag d. 05. september kl. 16:45
Se alle kommende arrangementer fra IDA Mechanical Sjælland

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close