19-11-2018 10:35:40

Kan økologisk landbrug brødføde verden?

Arrangør: Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord


Nogen mener, at kunstgødning og pesticider udrydder grundlaget for vor fødevare forsyning, og andre mener, at vi dør uden. Hvem har ret?

Landbruget er grundlaget for vor eksistens. Men mange mener, at moderne landbrugsmetoder er i strid med naturen. Den vilde flora og fauna dør p.g.a. landbrugets udledninger, og moderne fødevarer er fyldt med kemikalier, vi ikke har godt af.
Andre hævder, at uden moderne metoder kan vi ikke frembringe nok førevarer til en verdensbefolkning på 7 mia. mennesker.

Rune Christoffer Draghsdahl er antropolog, uddannet ved Københavns Universitet, med tværfaglig specialisering indenfor miljø, ressourcer, landbrug og mad. Han repræsenterer det synspunkt, at verden sagtens kan klare sig uden kunstgødning og pesticider og vil fremlægge argumenter for, at økologisk landbrug også er bæredygtigt, når det gælder verdensbefolkningens fødevareforsyning.
Per A. Hansen er tidligere landbrugskonsulent og lærer på Borris landbrugsskole med speciale i planteavl, og lige så sikker på, at de økologiske dyrkningsmetoder er ineffektive og i længden udpiner jorden.
Tilsammen kan de forhåbentlig gøre os meget klogere på dette væsentlige miljøproblem.

Der vil blive serveret sandwich samt en øl/vand og kaffe/te.

Det er gratis at deltage i arrangementet.


Husk at tilføje/rette din e-mailadresse på MinSide på ida.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve.

Netværk

Få højt specialiseret viden og rabat på arrangementer, som medlem af IDAs 40 fagtekniske netværk.

Meld dig ind i et netværk

luk
close